ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

РОЗДІЛ 1. ТИП ХОРДОВІ (CHORDATA). НИЖЧІ ХОРДОВІ

Тип хордових об’єднує тварин, різноманітних за зовнішнім виглядом, розміром, способом життя та характером середовища. Географічно вони поширені по всій земній кулі. До типу відноситься 40 тисяч видів, які живуть на суходолі, в океанах, морях і прісних водоймах. Незважаючи на значну різноманітність усі хордові мають ряд спільних рис, які дозволяють об’єднати їх в один тип (рис 1).

Рис. 1. Схеми будови тіла хребетної тварини:

А - сагітальний розріз; Б - поперечний розріз в області тулуба; 1 - зяброві щілини; 2 - головний мозок; 3 - головна нирка (пронефрос);

4 - легені (або плавальний міхур); 5 - підшлункова залоза; 6 - Мюллерів канал (яйцевод); 7 - гонада; 8 - тулубова нирка (мезонефрос);

9 - Вольфів канал; 10 - тазова нирка (метанефрос); 11 - вторинний сечовід; 12 - спинний мозок; 13 - хорда; 14 - верхня (невральна) дуга хребця; 15 - нижня дуга хребця; 16 - ребро; 17 - целом; 18 - кишка; 19 - брижа; 20 - спинна аорта; 21 - тіло хребця; 22 - клоака;

23 - сечовий міхур; 24 - селезінка; 25 - шлунок; 26 - жовчна протока; 27 - жовчний міхур; 28 - печінка; 29 - серце; 30 - щитовидна залоза; 31 - ротоглоткова порожнина

Характерними особливостями хордових є наявність у дорослому стані або під час зародкового розвитку таких утворень:

1. Розвинений осьовий скелет представлено хордою, або хребетним стовпом. Хорда має ентодермальне походження, вона характерна для нижчих хордових та нижчих хребетних тварин. У вищих хребетних вона розвинена як ембріональний орган і заміщується в дорослому віці хребтом (хрящовим або кістковим), який має мезодермальне походження.

2. Центральна нервова система представлена нервовою трубкою ектодермального походження з внутрішньою порожниною - невроцелем. Вона розташована на спинному боці тіла над хордою.

3. Передній відділ кишкової трубки (глотка) пронизаний зябровими щілинами. Вони виконують функцію дихання нижчих хордових і нижчих хребетних та ембріонів вищих хребетних тварин.

4. Кровоносна система займає вентральне (черевне) положення.

Крім цих, спільних ознак, хордові мають ознаки, які властиві іншим типам тварин:

- вторинний ротовий отвір (характерний для голкошкірих, погонофор та щетинкощелепних);

- білатеральна симетрія (проявляється в багатьох безхребетних);

- вторинна порожнина - целом (зустрічається в голкошкірих, щелепноротих, молюсків, членистоногих та кільчастих червив).

- посегментне метамерне розташування головних систем органів. Ця ознака в хордових виявляється слабше, ніж в членистоногих та багатьох груп червив, а в напівхордових та оболонкових вона втрачена. Зовнішня сегментація відсутня.

Хордові тварини поширені по всій земній кулі, вони населяють усі екологічні сфери. Класифікація хордових тварин довгий час мала наступний вигляд.

Тип хордових поділяється на 4 підтипи (по інших класифікаціях на три):

Тип Хордові - Chordata

Підтип 1. Безчерепні - Acrania

Клас Головохордові - Cephalochordata

Підтип 2. Покривники (Личинкохордові) - Tunicata, seu Urochordata

Клас Асцидії - Ascidiae Клас Сальпи - Salpae Клас Апендикулярії - Appendiculariae

Підтип 3. Хребетні, або Черепні - Vertebrata, seu Craniata

Відділ Безщелепні —

Клас Круглороті - Cyclostomata

Відділ щелепнороті - Gnathostomata

Первинноводні - Anamnia

Надклас Риби - Pisces Клас Хрящові риби - Chondrichthyes

Клас Костисті риби - Osteichthyes

Надклас Четвероногі - Tetrapoda (Quadrupeda)

Клас Земноводні - Amphibia

Первинноназемні - Amniota Клас Плазуни - Reptilia

Клас Птахи - Aves Клас Ссавці - Mammalia (Theria)

Сучасна класифікація має дещо інший вигляд. Вона представлена двома типами: типом хордових і типом напівхордових. До першого типу віднесені голово хордові і личинкохорпдові, а до другого всі інші. В кінцевому результаті вона має наступний вигляд.

Тип Хордові (Chordata)

Підтип Бесчерепні (Acrania)

Підтип Оболонники (Tunicate), або Личинкохордові (Urochordata)

Тип Напівхордові (Hemlchordata)

Клас Кишечнодихаючі (Enteropneusta)

Клас Крилозяброві (Pterobranchia)

Підтип Хребетні (Vertebrata), або Черепні (Craniata)

Розділ Безщелепні (Agnatha)

Клас Круглороті (Cyclostomata)

Розділ Щелепнороті (Gnathostomata)

Надклас Риби (Pisces)

Клас Хрящові риби (Chondrichthyes)

Підклас Химери, або Суцільноголові (Holocephaii)

Клас Кісткові риби (Osteichthyes)

Підклас Лопастепері (Sarcopterygii)

Підклас Променепері риби (Actinopterygii)

Клас Земноводні, або Амфібії (Amphibia)

Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia)

Підклас Черепахи (Testudines, seu Chelonia)

Підклас Лепідозаври (Lepidosauria)

Підклас Архозаври (Archosauria)

Клас Птахи (Aves)

Клас Ссавці, або Звірі (Mammalia)

Враховуючи те, що більшість підручників та посібників написані за старою систематикою, викладення матеріалу ми теж здійснюємо у відповідності з нею.