Ботаника

Фізіологія рослин - конспект лекцій - О. М. Тарнопільська 2019

Ботаніка - Б.Є. Якубенко 2017

Анатомія рослин: практикум - Панюта О.О. 2019

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ - Н. Л. Колясникова - 2017

ОСНОВЫ ФИТОЦЕНОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ - Т. П. Ларькина - 2017

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН - Ю. І. Корнієвський - 2017

АНАТОМІЯ РОСЛИН - Ю.І. Корнієвський - 2017

АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН З ОСНОВАМИ БІОХІМІЇ - Притуляк Р. М. - 2016

БОТАНІКА курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» напряму «Агрономія» - 2016

БОТАНІКА. МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН - О. А. Шевчук - 2014

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ - О.О. Аннамухаммедова - 2014

БОТАНІКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ (АНАТОМІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН) - О.А. ШЕВЧУК - 2014

Анатомія рослин - 2013

ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА - 2013

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ - Т. А. Сауткина - 2012

Альгологія - Костіков І.Ю. - 2009-2013

БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ГЕТЕРОФІЛІЯ У РОСЛИН - О.М. НЕДУХА - 2011

БОТАНІКА 3 ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ - 2010

БОТАНИКА ТОМ 1 - КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ. АНАТОМИЯ. МОРФОЛОГИЯ - 2007

БОТАНИКА ТОМ 2 - ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ - 2007

БОТАНИКА ТОМ 3 - ЭВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМАТИКА - 2007

БОТАНИКА ТОМ 4 - ЭКОЛОГИЯ - 2007

МЕДИЦИНСКАЯ БОТАНИКА - А.Г. Сербин - 2003

Фізіологія рослин - Мусієнко М.М. 2001

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН

МОРФОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ

СОВРЕМЕННАЯ БОТАНИКА Том 1 - П. РЕЙВН - 1990

СОВРЕМЕННАЯ БОТАНИКА Том 2 - П. РЕЙВН - 1990

Ботаника - Книги в формате PDF

Популяционная биология растений - Марков М.В. - 2012