ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

ВСТУП

Зоологія - наука про тварин. Історично сучасна зоологія склалася як система наукових дисциплін про тварин. В зоології виділяють, з одного боку, дисципліни, що вивчають окремі великі систематичні групи тварин, а з іншого - науки про будову, життєдіяльності, розвитку тварин, їхні зв’язки з навколишнім середовищем, про їх еволюції та ін. Причому всі ці науки об’єднуються в два розділи: зоологію безхребетних, що досліджує 23 типу тварин зоологію хребетних, що вивчає всього один тип - хордових. Хордові — вищий тип тваринного світу, що об’єднує понад 40 000 видів, різноманітних за розмірами, зовнішнім виглядом і середовищем існування.

Зоологія хордових є фундаментальною дисципліною в системі підготовки спеціалістів на факультеті тваринництва та водних біоресурсів. Вона дає першочергові знання про зовнішню та внутрішню будову тварин, що мають хорду та хребет, про їх спосіб життя, пристосування до умов навколишнього середовища, поширення на земній кулі. Вона розглядає систематику, еволюції тварин та їх значення в природі та житті людини. Ця наука є основою сільськогосподарських дисциплін таких, як: анатомія, гістологія, фізіологія сільськогосподарських тварин, екологія, зоогігієна, паразитологія, патологічна анатомія, фармакологія, ветеринарна і санітарна експертиза, хвороби рогатої худоби, риб, хвороби птахів, хвороби собак і хутрових звірів, годівля і розведення різних груп сільськогосподарських тварин. Зоологія є також прикладною дисципліною для спеціалістів ветеринарної медицини, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, рибництва та інших галузей агропромислового комплексу.

Посібник написаний українською мовою на основі сучасних наукових даних. Кожна група тварин розглядається за схемою: загальна характеристика, систематика, особливості організації окремих представників, походження, еволюція та практичне значення. Добре ілюстрований малюнками, які полегшують засвоєння матеріалу та розвивають творчі здібності студентів.

Посібник призначений для студентів сільськогосподарських вишів ОКР «Бакалавр» з напрямів підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура», 6.130200 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».