Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Ендокринна система
Щитовидна залоза

Щитовидна залоза (glandula thyroidea) — периферичний орган ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.

Зовні щитовидна залоза покрита сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять її на частки.

В її паренхімі розрізняють два основних типи клітин, за морфологічними ознаками, походженням та функціями:

— фолікулярні ендокриноцити — тироцити (endocrinocyti folliculares);

— парафолікулярні ендокриноцити — кальцитоніноцити (endocrinocyti parafolliculares).

Тироцити походять з епітелію вентральної стінки глотки і формують стінку фолікулів щитовидної залози. Виробляють гормони тироксин та трийодотиронін.

Кальцитоніноцити (К-клітини) можуть розміщуватися у стінці фолікула чи між фолікулами. Вони мають нейральне походження. На препаратах, забарвлених гематоксилін-еозином, кальцитоніноцити світліші від тироцитів, але при імпрегнації сріблом вони темніші, бо в їхній цитоплазмі є коричневі гранули, яких немає в цитоплазмі тироцитів. Специфічна зернистість кальцитоніноцитів помітна також і при електронній мікроскопії. Гормон кальцитоніноцитів — кальцитонін — знижує рівень кальцію в крові.

Препарат 3. Щитовидна залоза (рис. 16, 17).

Мале збільшення. При цьому збільшенні можна побачити, що щитовидна залоза має зовні капсулу, яка складається зі щільної волокнистої сполучної тканини. Від капсули в паренхіму відходять міжчасткові сполучнотканинні перегородки, що ділять залозу на частки. В перегородках проходять кровоносні судини. Добре видно в частках округлі утворення — фолікули.

Стінка фолікула утворена одним шаром кубічних клітин, порожнина яких заповнена колоїдом. При приготуванні гістологічного препарату відбувається зменшення об’єму колоїду, тому між ним і стінкою фолікула може утворюватися щілина. Між фолікулами розташовуються інтерфолікулярні епітеліальні острівці.

Велике збільшення. При цьому збільшенні необхідно детально вивчити будову фолікула. Більшість кубічних клітин стінки фолікула — це фолікулярні ендокриноцити. Колоїд фолікула разом з ендокриноцитами містить дрібні вакуолі. В тонких прошарках сполучної тканини, які оточують фолікули, можна розрізнити судини перифолікулярної капілярної сітки.

На рисунку позначити: 1) капсулу; 2) частку; 3) сполучнотканинні міжчасткові перегородки; 4) кровоносні судини; 5) фолікули щитовидної залози; 6) колоїд щитовидної залози; 7) вакуолі в колоїді; 8) міжфолікулярні острівці; 9) тироцити; 10) парафолікулярні клітини; 11) інтерфолікулярні клітини.

Рис. 16. Щитовидна залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 56:

1 — капсула; 2 — частка; 3 — міжчасткові перегородки; 4 — кровоносна судина; 5 — фолікули; 6 — колоїд щитовидної залози; 7 — вакуолі в колоїді; 8 — міжфолікулярні острівці

Рис. 17. Щитовидна залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином. Фрагмент попереднього препарату. х 400:

1 — тироцити; 2 — колоїд; 3 — волокниста сполучна тканина з кровоносними судинами; 4 — фолікул; 5 — парафолікулярні клітини