Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Ендокринна система
Епіфіз

Епіфіз (epiphysis cerebri) — центральний орган ендокринної системи, який забезпечує регуляцію періодичності роботи органів і систем організму, і, в першу чергу, його циркадних ритмів, а також регуляцію діяльності нервової системи.

Зовні епіфіз покритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять сполучнотканинні перегородки, які нечітко поділяють його на частки. Паренхіма кожної частки складається з двох видів клітин — нейросекреторних пінеалоцитів (endocrinocyti pineali) і гліоцитів (астроцитарної глії).

Пінеалоцити поділяються на дві групи: 1) світлі ендокриноцити (endocrinocyti lucidi); 2) темні ендокриноцити (endocrinocyti densi).

Це великі клітини полігональної форми з розгалуженими відростками. У цитоплазмі добре розвинуті гладка і гранулярна ендоплазматична сітка, елементи комплексу Гольджі, міто- хондрії та лізосоми. Закінчення відростків утворюють біля капілярів булавоподібні розширення, у складі яких виявляються секреторні гранули й мітохондрії.

Цитоплазма світлих пінеалоцитів не містить гранул. Кількісно ці клітини переважають, тому їх інколи називають головними.

У цитоплазмі темних пінеалоцитів містяться ацидофільні (інколи базофільні) гранули.

Пінеалоцити синтезують близько 40 регуляторних пептидів, а також біологічно активні аміни — серотонін і мелатонін.

Препарат 2. Епіфіз (рис. 15).

Мале збільшення. Розглянути й зарисувати препарат. При цьому збільшенні можна побачити, що епіфіз має капсулу, від якої відходять перетинки, частки епіфіза, мозковий пісок, кровоносні судини.

Велике збільшення. В пінеальній паренхімі виразно видно два типи клітин. У центральній частині часток розміщуються пінеалоцити — великі клітини з пухирцеподібним ядром і довгими розгалуженими відростками. Виявляються темні й світлі пінеалоцити. По периферії розміщені більш дрібні гліальні клітини зі щільними ядрами.

Рис. 15. Епіфіз. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 900:

1 — гліальні клітини; 2 — пінеалоцити; 3 — сполучнотканинна перегородка; 4 — кровоносні судини

На рисунку позначити: 1) капсулу епіфіза; 2) мозковий пісок; 3) кровоносні судини; 4) пінеалоцити; 5) сполучнотканинну перегородку; 6) гліальні клітини.