ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ ХОРДОВІ (Chordata)

4.Загальна характеристика підтипу Хребетні, або Черепні

Загальна характеристика:

1. Осьовий скелет — хребет, який складається з окремих елементів — хребців.

2. Хребет побудований з хрящової або кісткової тканини.

3. Скелет голови утворює череп, який оточує ГОЛОВНИЙ мозок.

4. Характерні кінцівки, що забезпечують вільне переміщення у воді, повітрі чи на суходолі.

5. Травна система диференційована на відділи: ротова порожнина з зубами і язиком, глотка, стравохід, шлунок, декілька відділів кишечника (тонка кишка, товста кишка, пряма кишка, яка відкривається в клоаку або самостійним анальним отвором; є травні залози: слинні, шлункові, кишкові, печінка, підшлункова.

6. Органи виділення — нирки.

7. Органи дихання — зябра або легені.

8. Кровоносна система замкнена; є серце з камер; одне чи два кола кровообігу.

9. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку.

10. Удосконалення органів чуття — зору, слуху, рівноваги, нюху, смаку, сприймання руху води (органи бічної лінії водних хребетних).

11. Хребетні тварини зазвичай роздільностатеві. Статеві залози (жіночі — яєчники, чоловічі — сім’яники), як правило, парні. Для більшості кісткових риб, безхвостих земноводних характерне зовнішнє запліднення. Для хрящових і деяких кісткових риб, хвостатих і безногих земноводних, плазунів, птахів, ссавців характерне внутрішнє запліднення. Розвиток прямий (плазуни, птахи, ссавці) або з метаморфозом (кісткові риби, земноводні).

12. Властива складна поведінка.

Ознаками подібності хребетних і безхребетних тварин є:

1. Схожість різних етапів ембріонального розвитку — зигота, бластула, гаструла.

2. Розвиток первинної, потім вторинної порожнини тіла в процесі індивідуального розвитку.

3. Розвиток первинного, потім вторинного рота.

4. Двобічна симетрія тіла (білатеральна).

5. Відносно спільний план будови травної системи.

Порівняльну характеристику безхребетних і хребетних тварин подано в таблиці 10.

Таблиця 10

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗХРЕБЕТНИХ І ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Ознаки

Безхребетні

Хребетні

Скелет

Зовнішній

Внутрішній (хорда), кістковий або хрящовий

Нервова система

Вузлового або дифузного типу

Має вигляд трубки. Передня частина (головний мозок) має п’ять відділів

Органи дихання

Є не в усіх (уся поверхня тіла). Розміщені в грудях і черевці. Форми: поверхня тіла, дихальні трубки, трахеї, зябра, легені

Розміщені в ділянці голови й грудей. Вирости кишечнику (плавальний міхур — у давніх хребетних), зябра, легені й шкіра

Будова та розміщення серця

Однокамерне або багатокамерне, на спинному боці тіла

Серце дво-, три-, чотирикамерне, на черевному боці тіла

Кровоносна система

Незамкнена (крім кільчастих червів)

Замкнена

Розміщення органів чуттів

На різних частинах тіла

Основні розміщені в ділянках голови