Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Травна система
Передній відділ травної системи
Стравохід

Стравохід (esophagus) — відділ травної трубки завдовжки близько 30 см, що зв’язує глотку з порожниною шлунка.

Стінка стравоходу утворена оболонками: слизовою; підслизовою; м’язовою та адвентиційною.

Слизова оболонка складається з епітелію, власної і м’язових пластинок.

Епітелій слизової оболонки — багатошаровий плоский незроговілий. Епітеліальний шар складається з 20-25 клітинних шарів.

Власна пластинка утворює сполучнотканинні сосочки, що вростають в епітелій. У ній розташовуються дві групи залоз (кардіальні залози стравоходу). Одна група — на рівні перснеподібного хряща гортані та п’ятого кільця трахеї. Друга — біля входу в шлунок. Це прості розгалужені трубчасті залози, які виробляють слизовий секрет. Окрім цього, кардіальні залози містять у кінцевих відділах велику кількість ендокринних клітин.

М’язова пластинка слизової оболонки стравоходу складається з розміщених вздовж нього пучків гладких м’язових клітин, оточених сіткою еластичних волокон.

Підслизова основа утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною, в якій розташовуються кінцеві секреторні відділи власних залоз стравоходу. Це складні сильно розгалужені альвелярно-трубчасті залози зі слизовим типом секрету. Вони знаходяться, як правило, на вентральній поверхні верхньої третини стравоходу і складаються винятково з мукоцитів.

М’язова оболонка стравоходу складається з внутрішнього циркулярного і зовнішнього поздовжнього шарів, розділених прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини.

У верхній третині стравоходу ці шари представлені поперечносмугастою м’язовою тканиною. У середній третині стравоходу — як поперечносмугастою, так і гладкою м’язовою тканиною.

У нижній третині стравоходу вони складаються тільки з гладкої м’язової тканини.

Адвентиційна оболонка з одного боку зв’язана з прошарками сполучної тканини, розташованими в м’язовій оболонці, а з другого — з оточуючою стравохід сполучною тканиною середостіння. Черевний відділ стравоходу покритий серозною оболонкою, утвореною мезотелієм з підлягаючою сполучною тканиною.

Препарат 13. Поздовжній розріз стравоходу (рис. 49).

Мале збільшення. Розглянути та зарисувати препарат. Визначити оболонки стінки стравоходу.

Слизова оболонка складається з багатошарового плоского епітелію, власної пластинки слизової оболонки, яка у вигляді сосочків вдається в епітелій. У цьому шарі трапляються численні розрізи дрібних кровоносних судин. Далі слідує м’язова пластинка слизової оболонки, утворена пухко розташованими пучками поздовжніх гладких м’язових волокон, на препараті перерізаних поздовжньо. Підслизовий шар утворений пухкою сполучною тканиною, в якій залягають нервові сплетення і великі судини. У цьому шарі виявлено пакети кінцевих відділів залоз. Їх слизовий характер визначається пінистим базофільним секретом.

Рис. 49. Поперечний розріз стравоходу. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 160:

1 — слизова оболонка; 2 — підслизова основа; 3 — м’язова оболонка; 4 — адвентиційна оболонка; 5 — багатошаровий плоский епітелій слизової оболонки; 6 — власна пластинка слизової оболонки; 7 — м’язова пластинка слизової оболонки; 8 — залози; 9 — циркулярний шар м’язової оболонки; 10 — поздовжній шар м’язової оболонки; 11 — кровоносні судини; 12 — жирові клітини

М’язова оболонка складається з внутрішнього циркулярного і зовнішнього поздовжнього шарів, між якими розташовується м’язове (Ауербахівське) нервове сплетення.

Адвентиція покриває стравохід зовні (з боку середостіння). Це пухка неоформлена сполучна тканина, що містить судини, жирову тканину, нервові пучки й адвентиційне нервове сплетення.

На рисунку позначити: 1) слизову оболонку; 2) підслизову основу; 3) м’язову оболонку; 4) адвентицію; 5) багатошаровий плоский епітелій слизової оболонки; 6) власну пластинку слизової оболонки; 7) м’язову пластинку слизової оболонки; 8) залози; 9) вивідну протоку залози; 10) циркулярний шар м’язової оболонки; 11) поздовжній шар м’язової оболонки; 12) кровоносні судини; 13) жирові клітини.

Препарат 14. Поперечний розріз стравоходу на ділянці переходу у шлунок (рис. 50).

Мале збільшення. Знайти ділянку переходу. У цьому місці відбувається різкий перехід багатошарового плоского епітелію стравоходу в одношаровий циліндричний епітелій шлунка, який утворює шлункові ямочки. У власній пластинці слизової оболонки стравоходу і шлунка розташовуються кардіальні залози. Це прості трубчасті розгалужені залози, утворені такими клітинами: головними (exocrinocyti principales), парієтальними, або обкладковими (exocrinocyti parietales) і ендокринними (endocrinocyti gastroinstinales). М’язова пластинка слизової оболонки стравоходу продовжується в шлунок.

У підслизовій основі стравоходу розміщуються власні залози стравоходу. На препараті їх багато, інколи вони продовжуються в підслизову основу шлунка.

М’язова оболонка складається з двох шарів — внутрішнього циркулярного, що утворює сфінктер, і зовнішнього — поздовжнього.

Ділянка стравоходу, розташована під діафрагмою (черевна частина) і кардіальна частина шлунка зовні покриті серозною оболонкою.

На рисунку позначити: 1) циліндричний епітелій шлунка; 2) шлункову ямочку; 3) кардіальну залозу; 4) багатошаровий епітелій стравоходу; 5) власну пластинку слизової оболонки; 6) м’язову пластинку слизової оболонки; 7) підслизову основу; 8) м’язову оболонку; 9) серозну оболонку.

Рис. 50. Поперечний розріз стравоходу на ділянці переходу у шлунок. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 40:

1 — циліндричний епітелій шлунка; 2 — шлункова ямочка; 3 — кардіальна залоза; 4 — багатошаровий епітелій стравоходу; 5 — власна пластинка слизової оболонки; 6 — м’язова пластинка слизової оболонки; 7 — підслизова основа; 8 — м’язова оболонка; 9 — серозна оболонка