Анатомія рослин: практикум - Панюта О.О. 2019Вступ

Тема 1. Клітина

Лабораторна робота № 1. Особливості будови рослинної клітини в світловому мікроскопі

Лабораторна робота № 2. Пластиди

Лабораторна робота № 3. Рух цитоплазми

Лабораторна робота № 4. Включення в рослинній клітині

Тема 2. Тканини

Лабораторна робота № 5. Меристеми, або твірні тканини

Лабораторна робота № 6. Покривні тканини

Лабораторна робота № 7. Механічні тканини

Лабораторна робота № 8. Провідні тканини

Лабораторна робота № 9. Секреторні тканини. Молочники

Лабораторна робота № 10. Асиміляційні тканини

Тема 3. Будова вегетативних органів

Лабораторна робота № 11. Будова стебла однодольних рослин

Лабораторна робота № 12. Будова стебла дводольних рослин

Лабораторна робота № 13. Будова стебла багаторічних рослин

Лабораторна робота № 14. Анатомічна будова кореня

Лабораторна робота № 15. Будова листка

Тема 4. Будова насіння

Лабораторна робота № 16. Будова насіння

Додатки

Виміри об’єктів під мікроскопом

Реактиви

Мікрохімічні реакції

Фарбування препаратів

Список літератури