БІОХІМІЯ - Лабораторний практикум - НАУ 2015

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………......3

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ

РОБІТ…………………………….…………………………………………4

МОДУЛЬ I БІОХІМІЧНІ КОМПОНЕНТИ КЛІТИНИ............................5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1. Якісні реакції на амінокислоти………..…….5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2. Якісна реакція на пептиди та білки. Розділення білків методом висолювання. Визначення основних складових компонентів нуклеопротеїнів……………………………......13

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3. Якісні реакції на моносахариди,

 відновлювальні дисахариди, крохмаль ……………..……….….......….20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 Визначення хімічних параметрів жирів ……26

.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5. Виявлення вітамінів у модельних

 розчинах ………..…………………………………………………..…….32

МОДУЛЬ II ФЕРМЕНТИ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ШЛЯХИ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ……………………………..…....42

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6. Визначення наявності ферменту   в біологічній рідині. Визначення специфічних властивостей
ферментів як біологічних каталізаторів ………………………..……….42

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7. Дослідження специфічності дії гідролітичних ферментів ……………………………………….…..........49

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8. Експериментальне підтвердження функціонування циклу трикарбонових кислот ………………………...53

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9. Експериментальне підтвердження функціонування дихального ланцюга …..……………………………...56

МОДУЛЬ IV МЕТАБОЛІЗМ ОСНОВНИХ КЛАСІВ

 БІОМОЛЕКУЛ ……………………………………………...……..…..65

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10. Експериментальне підтвердження метаболічних перетворень амінокислот ………………………....…….65

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 11. Моделювання реакцій гліколізу в експерименті …………….…………………………………..….…...........72

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 12. Докази будови та властивостей ліпідів ….75

МОДУЛЬ V ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ.……...81

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 13. Виявлення гормонів у модельних

 розчинах ………………………........................................................…….81

Список літератури……………………………………………................90