БІОХІМІЯ - Лабораторний практикум - НАУ 2015

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Біологічна хімія : лаб. практикум [Під ред. Я.І.Гонського].— Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 288 с.

2. Біохімія : практикум (статика) / Ф.Ф.Боєчко, Л.О.Боєчко, І.В.Шмиголь, Н.В.Чепчуренко — Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2006. — 352 с.

3. Кучеренко М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень /
М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. — К. : Фітосоціоцентр, 2001. — 344 с.

4. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Вороніна, В. Ф. Десенко, А. Л. Загайко та ін.— Х.: Вид_во НФаУ; Оригінал, 2004.— 384 с.

5. Лисиця А.В. Біохімія : практикум [Навч. посіб.] / А.В. Лисиця. — Суми : Університетська книга, 2009. — 240 с.

6. Практикум з біологічної хімії / [Д.П. Бойків, О.Л. Іванків, Л.І. Кобилянська та ін.] / за ред.. О.Я. Склярова. — К. : Здоров’я, 2002. — 298 с.

7. Шевряков М.В. Практикум з біологічної хімії / Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О. Ф. — Суми: Університетська книга, 2003. —
204 с.