Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Розвиток серця людини та кровообіг плода
Зміни в системі кровообігу після народження дитини і перев'язки пуповини

Раптовий перехід від плацентарного кровообігу до легеневого, після перев'язки пуповини, супроводжується суттєвими змінами судинної системи. Пупкова вена облітерує і перетворюється у круглу зв’язку печінки, а пупкові артерії (крім ініціальної частини) — в присередні пупкові зв’язки. Венозна (аранцієва) протока заростає і являє собою венозну зв'язку. Овальний отвір значно зменшується і закривається, а на його місці залишається овальна ямка. Артеріальна (Боталлова) протока трансформує в артеріальну зв'язку. Легені розправляються, легеневі артерії заповнюються кров’ю і починає функціонувати мале коло кровообігу, що викликає значні гемодинамічні та гемореологічні зміни. Саме ці зміни і призводять до вищезазначених трансформацій судинної системи плода.

Мал. 2. Плодовмістилище, плацента, пупковий канатик, плід в амніотичній рідині:

1 - плацента (placenta), пупковий канатик (2,3) (funiculus umbilicalis),

2 - пупкові артерії (aa.umbilicales);

3 - пупкова вена (v.umbilicalis),

4 - стінка матки

1 + 4 = матково-плацентарний комплекс з міжворсинчастим простором;

5 - амніон (amnion):

6 - хоріон (chorion)

Мал. 3. Система кровообігу плода:

1 - легеневі артерії (aa.pulmonales); 2 - артеріальна (Боталлова) протока (ductus arteriosus Botallo); 3 - легеневі вени (vv.pulmonales); 4 - верхня порожниста вена (v.cava superior); 5 - аорта (aorta); 6 - овальний отвір (foramen ovale); 7 - легеневий стовбур (truncus pulmonalis); 8. 11. - нижня порожниста вена (v.cava inferior); 9 - внутрішньоорганне кровеносне русло печінки; 10, 12 - пупкова вена (v.umbilicalis); 13 - пупкові артерії (aa. umbilicales); 14 - внутрішні клубові артерії (aa. iliacae intemae); 15 - плацента (placenta)

Мал. 4. Кінцева ворсинка хоріона в міжворсинчастому просторі. Фізіологічна вагітність (39 тижнів) жінки 31 р. Півтонкий зріз, толуїдиновий синій, МБІ-3, 20x10:

1 - кінцева ворсинка (villus terminalis); 2 - міжворсинчастий простір (spatium intervillosum); 3 - капіляри ворсинки з еритроцитами (фетальні); 4 - базальний ендометрій плацентарної площадки; 5 - спіральна артеріола (▲), що відкривається у міжворсинчастий простір; 6 - відвідні венули міжворсинчастого простору

Мал. 5. Ультраструктура плацентарного бар’єра в кінцевій ворсині хоріона. (Фізіологічна вагітність 40 тижнів жінки 26 р. (X 17 000)):

1 - синцитіотрофобласт з мікроворсинками; 2 - цитотрофобласт; 3 - базальна мембрана; 4 - строма (пухка сполучна тканина); 5 - базальна мембрана фетального капіляра ворсинки; 6 - ендотеліоцит фетального капіляра; 7 - просвіт фетального капіляра; 8 - міжворсинчастий простір

Мал. 5а. Матково-плацентарний комплекс напівсхематично (за H.Gray)

Мал. 6. Зміни в системі кровообігу після народження і перев'язки пуповини (12):

1 - легеневі артерії (aa.pulmonales);

2 - артеріальна зв'язка (Боталлова) (lig.arteriosum Botallo);

3 - легеневі вени (w.pulmonales);

4 - верхня порожниста вена (v.cava superior);

5 - аорта (aorta); 6 - овальна ямка (fossa ovale);

7 - легеневий стовбур (truncuspulmonalis); 8,11 - нижня порожниста вена (v.cava inferior);

9, 10 - облітерація пупкової вени;

12 - лігатура на пуповині;

13 - звуження з наступною облітерацією пупкових артерій;

14 - внутрішні клубові артерії (aa.iliacae internae)