ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

РОЗДІЛ 2. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ -VERTEBRATA, SEU CRANIATA

До цього підтипу належать високоорганізовані хордові тварини. Відрізняються активністю живлення, що супроводжується посиленням рухливості й перебудовою всіх органів руху. Хорда поступово заміщується хребтом, розвивається череп, де згодом виникають щелепи. У деяких надкласів з'являються парні кінцівки. Рівень метаболізму значно підвищується за рахунок інтенсифікації процесів живлення, травлення, дихання, кровообігу та виділення. Значно ускладнюються будова та функціонування центральної нервової системи, органи чуття та гормональна регуляція. Завдяки цьому удосконалюється поведінка тварин та популяційна структура. Зростає рівень життєдіяльності, ускладнюється апарат розмноження та посилюється турбота про потомство. Все це обумовило поширення хребетних по всій земній кулі, у всіх екосистемах. Хребетні нараховують близько 42 тис. видів тварин.

Загальними ознаками хребетних є:

- центральна нервова система виступає значно вперед порівняно з хордою;

- навколо хорди хрящовий або кістковий скелет;

- скелет представлений хребтовим стовпом;

- хребет має мезодермальне походження;

- центральна нервова система представлена головним та спинним мозком;

- навколо головного мозку є захисна коробка - череп;

- замкнена кровоносна система, завжди є серце;

- органи дихання: зябра у водних форм, легені у сухопутних;

- органи виділення - нирки;

- самостійні диференційовані органи чуття.

Хребетні є найбільш різноманітною групою вищих тварин із різним рівнем організації. Підтип включає 2 розділи, 4 надкласи, 11 класів.

Підтип ХРЕБЕТНІ - VERTEBRATA, або ЧЕРЕПНІ - CRANIATA

1. Розділ БЕЗЩЕЛЕПНІ - AGNATHA, або ЕНТОБРАНХІАТИ ENTOBRANCHIATA

Надклас КРУГЛОРОТІ - CYCLOSTOMES Клас КРУГЛОРОТІ - CYCLOSTOMATA

2. Розділ ЩЕЛЕПНОРОТІ (GNATHOSTOMATA), або ЕКТОБРАНХІАТИ (ECTOBRANCHIAT A)

Надклас РИБИ - PISCES

Клас ХРЯЩОВІ РИБИ - CHONDRICHTHYES

Клас КІСТКОВІ РИБИ - OSTEICHTHYES

Надклас ЧЕТВЕРОНОГІ - TETRAPODA, QUADRUPEDA

Клас ЗЕМНОВОДНІ - AMPHIBIA

Клас ПЛАЗУНИ - REPTILIA

Клас ПТАХИ - AVES

Клас ССАВЦІ — MAMMALIA