Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Нюховий нерв

[І] (n. olfactorius) Мал. 30.

Це сукупність аксонів нeйросенсорних епітеліоиитів слизової regio olfactoria у вигляді 15-30 нюхових ниток, які досягають крізь дірчасту пластинку решітчастої кістки нюхову цибулину (див."Орган нюху").

Орган нюху (organum olfactorium)

Своїми рецепторами (нюховими нейросенсорними епітеліоцитами — epitheliocytus neurosensorius olfactorius). що містяться у нюховій частині слизової оболонки носа, започатковує провідні шляхи аналізатора (1-й нейрон).

Нараховують близько 30 млн. рецепторних нейронів, аксони яких формують 15—30 нюхових ниток (filia olfactoria), проникають крізь дірчасту пластинку, досягаючи нюхову цибулину. В останній містяться тіла других нейронів (мітральні клітини), аксони яких утворюють нюховий шлях (tractus olfactorius).

Частина аксонів 11-х нейронів досягає нейронів нюхового трикутника, передньої пронизаної речовини, прозорої перегородки, а друга (більша) частина аксонів поділяється на три нюхові смуги (striae olfactoriae): бічну, проміжну та присередню.

Бічна нюхова смуга (stria olfactoria lateralis) після перемикання на ІІІ-х нейронах нюхового трикутника досягає кори гачка, відгалужуючись частково, до підкіркового нюхового центру — мигдалеподібного тіла.

Проміжна нюхова смуга (stria olfactoria intermedia) перемикається на IIІ-х нейронах передньої пронизаної речовини і продовжується крізь пластинку прозорої перегородки, склепіння, торочку морського коника до кори гачка.

Прнсередня нюхова смуга (stria olfactoria medialis) після перемикання на третіх нейронах підмозолистого поля, огинає мозолисте тіло, проходить у смужковій та зубчастій звивинах (gyri fasciolaris et dentatus). досягаючи кори гачка.

Незначна частина аксонів ІІ-х нейронів, а також IIІ-х нейронів, зокрема нюхового трикутника, зі свого та протилежного боків досягають нейронів підкіркового нюхового центру — сосочкового тіла. Аксони нейронів сосочкових тіл досягають передніх ядер таламуса у складі fasciculus mamillothalamic cus (Wiсg d'Azyr), а також через fimbria hippocampi посягають кору гачка свого боку, а через спайку — склепіння протилежного боку.

Кора гачка — кірковий кінець (ядро) нюхового аналізатора. Слід підкреслити, що всі органи чуттів в єдиному організмі пов'язані між собою, особливо в корі великого мозку, де ядра всіх аналізаторів мають розгалужені асоціативні контакти. Це обумовлює не тільки взаємозв'язок, але й взаємовплив і взаємокомпенсацію одних органів іншими.

Мал. 30. Провідний шлях нюхового аналізатора (понейронно)

1 - Нюховий нейросенсорний епітеліоцит (epitheliocytus neurosensorius olfactorius)

1-й нейрон;

2 - дендрити до слизової regio olfactoria;

3 - аксони 1-х нейронів, що утворюють nervi olfactorii;

4 - дірчаста пластинка (lamina cribrosa);

5 - нюхова цибулина (bulbus olfactorius) ІІ-й нейрон;

6 - нюховий шлях (tractus olfactorius);

7 - нюховий трикутник (trigonum offactorium);

8 - бічна нюхова смуга (stria olfactoria lateralis);

9 - гачок (uncus);

10 - мигдалеподібне тіло (corpus amygdaloideum);

11 - проміжна нюхова смуга (stria olfactoria intermedia);

12 - пластинка прозорої перегородки (lamina sepii pellucidi);

13 - склепіння (fornix);

14 - торочка морського коника (fimbria hyppocampi);

15 - присередня нюхова смуга (stria olfactoria medialis);

16 - мозолисте тіло (corpus callosum):

17 - смужкова звивина (gyrusfasciolaris);

18 - зубчаста звивина (gyrus dentatus)