Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Органи чуття
Орган нюху

Орган нюху (organum olfactorium) — це аналізатор, периферичною частиною якого є обмежена зона слизової оболонки носонюхової ділянки, яка покриває у людини верхню і частково середню раковини носової порожнини і верхню частину перегородки носа.

Зовні нюхова ділянка відрізняється від респіраторної частини жовтуватим кольором.

Нюхова зона утворена епітеліоподібним шаром заввишки 60-90 мкм, який складається з таких типів клітин:

а) нюхових нейросенсорних клітин (cellulae neurosensoriae olfactoria) , які мають короткий периферичний відросток — дендрит і довгий (центральний) — аксон; їхні ядровмісні частини займають, як правило, серединне положення в товщі нюхового епітелію. Дистальні ділянки периферичних відростків нюхових клітин закінчуються характерними потовщеннями — нюховими булавами (clava olfactoria), які на своїй верхівці мають 10-12 загострених рухливих нюхових війок (мікрофото 4, 5);

б) підтримуючих епітеліоцитів (epitheliocytes sustentas), що утворюють багатоядерний епітеліальний шар, в якому розташовуються нюхові клітини, розділені підтримуючими епітеліоцитами. Апікальна поверхня цих епітеліоцитів містить численні ворсинки завдовжки близько 4 мкм. Ці клітини виявляють ознаки апокринової секреції і мають високий рівень метаболізму;

в) базальних епітеліоцитів (epitheliocytus basales), розміщених на базальній мембрані; вони мають цитоплазматичні вирости, які оточують пучки центральних відростків нюхових клітин. Є припущення про те, що базальні епітеліоцити є джерелом регенерації рецепторних клітин.

У підлягаючій пухкій волокнистій сполучній тканині нюхової зони розташовуються кінцеві відділи трубчасто-альвеолярних залоз, які виділяють секрет, що містить мукополіса- хариди. Їхній секрет разом із секретом підтримуючих епітеліоцитів зволожує поверхню нюхової зони, що є необхідною умовою для функціонування нюхових клітин. У цьому секреті, який омиває нюхові війки, розчиняються пахучі речовини, наявність яких тільки в цьому випадку сприймається рецепторними білками, вбудованими в мембрану війок нюхових клітин.

Рис. 8. Розріз слизової оболонки нюхової зони порожнини носа. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 400:

1 — нюховий епітелій (а — кутикула і нюхові волоски; б — ядра нюхових клітин); 2 — підтримуюча клітина; 3 — нюхові залози; 4 — кровоносна судина; 5 — волокниста сполучна тканина

Препарати для вивчення

Препарат 1. Розріз слизової оболонки нюхової зони порожнини носа (рис. 8).

Мале збільшення. Розглянути препарат.

Визначається епітеліоподібний шар, який складається з трьох типів клітин — нюхових нейросенсорних, підтримуючих епітеліоцитів, базальних епітеліоцитів. У власній пластинці розміщені залози.

Велике збільшення. Звернути увагу на розміщення ядер нюхових і підтримуючих клітин. У нюхових клітинах ядра займають серединне положення; в підлягаючій пухкій волокнистій частині розміщені трубчасто-альвеолярні нюхові залози.

На рисунку позначити: 1) нюховий епітелій (кутикулу і нюхові волоски; ядра нюхових клітин); 2) підтримуючу клітину; 3) нюхові залози; 4) кровоносну судину; 5) волокнисту сполучну тканину.

Електронна мікрофотограма 4. Епітелій слизової оболонки нюхової зони порожнини носа. х 3000:

1 — нюхові клітини; 2 — закінчення нюхових клітин у вигляді булави; 3 — підтримуючі клітини; 4 — мікроворсинки (з атласу Родіна)

Електронна мікрофотограма 5. Периферичний відросток нюхових клітин. X 60 000:

1 — периферичний відросток нюхової клітини; 2 — нюхова булава; 3 — нюхові волоски; 4 — базальні тільця; 5 — мітохондрії; 6 — вакуолі; 7 — підтримуючі клітини; 8 — десмосоми (за А. А. Бронштейном і Г. А. П’яткіною)

Контрольні питання

1. Розвиток органа нюху.

2. Будова рецепторних нейросенсорних нюхових клітин.

3. Будова підтримуючих епітеліоцитів.

4. Будова базальних епітеліоцитів.

5. Вікові зміни епітелію нюхової зони порожнини носа.

6. Дегенерація епітелію нюхової зони слизової порожнини носа.

Ситуаційні задачі

1. При ушкодженні слизової оболонки верхньої частини середньої раковини носової порожнини периферична частина якого аналізатора буде зруйнована?

Приблизні екзаменаційні питання

1. Розвиток, будова і гістофізіологія органа нюху.