Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009Передмова

Вчення про судини - ангіологія

Розвиток кровоносних судин

Артерії голови і шиї. Судини великого кола кровообігу

Зовнішня сонна артерія

Внутрішня сонна артерія

Підключична артерія

Основна артерія

Міжсистемні артеріальні анастомози голови та шиї

Вени голови та шиї

Внутрішня яремна вена

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени

Зовнішня яремна вена

Пeредня яремна вена

Лімфатичні судини і вузли голови і шиї

Нерви голови та шиї

Черепні нерви

Нюховий нерв

Зоровий нерв

Окоруховий нерв

Загальна морфологія парасимпатичних вузлів голови

Блоковий нерв

Трійчастий нерв

Відвідний нерв

Лицевий нерв

Присінково-завитковий нерв

Язико-глотковий нерв

Блукаючий нерв

Додатковий нерв

Під'язиковий нерв

Спинномозкові нерви

Особливості задніх гілок

Шийне сплетення