Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Зоровий нерв

[II] (N. opticus) Мал. 27, 28, 31

Являє собою сукупність аксонів гангліозних клітин сітківки ока. Він пронизує білкову оболонку ока. жирове тіло очної ямки, і крізь зоровий канал проникає до порожнини черепа. Тут відбувається часткове перехрестя (тільки присередніх волокон) обох зорових нервів і формування після нього зорових шляхів.

Провідні шляхи зорового аналізатора

Тілами перших нейронів є фоторецепторні клітини — палочки та колбочки. які при дуже яскравому освітленні здатні занурюватися в пігментний шар сітківки.

Нервовий імпульс передається до біполярних нейронів (11-й нейрон), а звідси до гангліозних (вузлових) нейронів (ІІІ-й нейрон). Кожен аксон гангліозної клітини (їх в зоровому нерві 1 млн.) проводить імпульс від багатьох фоторецепторів (їх 130 млн.). Аксони гангліозних нейронів збираються в диск зорового нерва (discus n. optici) звідки і починається n. opticus.

Топографічно в ньому розрізняють чотири частини: внутрішньоочну, очноямкову, канальну та внутрішньочерепну. Зоровий нерв вважається несправжнім черепним нервом (II пара), так як не містить ні вузла, ні ядра, тобто є частиною головного мозку. Зоровий нерв охоплюють дві піхви: зовнішня (vagina externa) — є продовженням dura mater encephali та внутрішня (vagina interna) — як продовження arachnoidea mater et pia mater encephali, між якими існують міжпіхвові простори (spatia intervaginalia).

В складі зорового нерва розрізняють зорові та рефлекторні (зіничні рефлекси) волокна. Внутрішньочерепна частина зорового нерва утворює неповне зорове перехрестя волокон (перехрещуються волокна присередніх частин нерва) — chiasma opticum. Після перехрестя формуються зорові шляхи. Кожен зоровий шлях (tractus opticus) містить нервові волокна бічної половини сітківки свого ока та присередньої половини сітківки другого ока.

Нервові волокна зорового шляху досягають 3-х підкіркових центрів зору: ядер бічних колінчастих тіл; подушки таламуса та сірого шару верхніх горбків покрівлі mesencephalon. Переважна кількість зорових волокон перемикається в ядрах бічних колінчастих тіл (IV-й нейрон). Аксони четвертих нейронів формують зорову променистість (radiatio optica), яка прямує через задню ніжку внутрішньої капсули до кіркового ядра зорового аналізатора (звивини берегів острогової борозни (sulcus calcarinus). Рефлекторні волокна зорового шляху перемикаються на нейронах сірого шару покрівлі mesencephalon. Звідси аксони сірого шару покрівлі прямують до ядер окорухового нерва ( в тому числі і парасимпатичних) свого та протилежного боків, до соматично-рухових ядер стовбура мозку (tractus tectobulbaris), до ядер передніх рогів спинного мозку (tractus tectospinalis), до присереднього поздовжнього пучка. Зазначені шляхи забезпечують захисні безумовні рухові реакції на несподівані світлові подразнення (спалахи світла).

Еферентна частина рефлекторної луги зіничного рефлекса

Аксони парасимпатичних ядер ІІІ-ї пари черепних нервів (ядра: Якубовича — центр звуження зіниці: Перлія — центр акомодації) у складі окорухового нерва досягають нейронів війкового вузла. Післявузлові парасимпатичні волокна досягають m. sphincter pupillae та m. ciliaris. М. dilatator pupillae іннервується від симпатоцитонейронів centrum ciliospinale (передвузлові волокна) та нейронів верхнього шийного вузла trunci sympathici (післявузлові волокна).

Мал. 31. Провідний шлях зорового аналізатора(понейронно)

1 - очне яблуко (bulbus oculi);

2 - сітківка: а - паличковий та колбочковий епітеліоцити (1-й нейрон);

б - біполярний нейрон (ІІ-й нейрон); в - мультиполярний нейрон (IІІ-й нейрон);

3 - зоровий нерв (n. opticus);

4 - зорове перехрестя (chiasma opticum);

5 - зоровий шлях (tractus opticus);

6 - підкіркові зорові центри: 6а - бічне колінчасте тіло (corpus geniculatum laterale); 6б - подушка таламуса; 6в - верхній горбок покрівлі середнього мозку (colliculus superior tecti mesencephali);

7 - аксони четвертих нейронів (колінчастого тіла та подушки таламуса);

8 - острогова борозна (sulcus calcarinus);

9 - спинний мозок (medullaspinalis);

10 - міст (pons);

11 - покрівельно-спинномозковий шлях (tractus tectospinalis);

12 - присередній поздовжній пучок (fasciculus longitudinalis medialis);

13 - ядро присереднього поздовжнього пучка (ядро Даркшевича);

14 - передній корінець спинномозкового нерва;

15 - скелетний м'яз