Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Статева система
Жіноча статева система
Матка

Матка (uterus) — м’язовий грушоподібний орган, призначений для внутрішньоутробного розвитку плода.

Стінка матки утворена трьома оболонками: слизовою (ендометрій); м’язовою (міометрій); серозною (периметрій).

Ендометрій утворений двома шарами — базальним і функціональним. Вистелений ендометрій одношаровим призматичним епітелієм, який складається з двох типів клітин — війчастих і секреторних. Епітеліальний шар утворює трубкоподібні вростання до власної пластинки, формуючи так звані маткові залози, або крипти.

Власна пластинка слизової оболонки утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною, яка містить багато клітинних елементів, серед яких є і децидуальні клітини, що утворюються у секреторній фазі менструального циклу.

Міометрій утворений трьома шарами гладких м’язових клітин: 1) внутрішнім підслизовим (stratum submucosum); 2) середнім судинним (stratum vasculosum), багатим на судини з косопоздовжнім напрямком гладких міоцитів; зовнішнім надсудинним (stratum supravasculosum) з косопоздовжнім напрямком м’язових клітин, але перехресним щодо підслизового шару.

Між пучками м’язових клітин є прошарки сполучної тканини, багатої на еластичні волокна.

Периметрій утворений пухкою волокнистою сполучною тканиною, вкритою мезотелієм. Периметрій вкриває більшу частину поверхні матки, крім передньої і бокових поверхонь надпіхвової частини шийки матки.

Навколо шийки матки, особливо з боків і спереду, розташовується велике скупчення жирової тканини — параметрій.

Слизова оболонка шийки матки вкрита, як і піхва, багатошаровим плоским епітелієм. Канал шийки матки вистелений призматичним епітелієм, який секретує слиз. Однак найбільше секрету виробляють численні порівняно великі розгалужені залози, які знаходяться в стромі складок слизової оболонки. М’язова оболонка шийки представлена потужним циркулярним шаром гладких м’язових клітин, які утворюють так званий сфінктер матки, при скороченні якого витискується слиз із шийкових залоз. Розслаблення цього м’язового кільця призводить до виникнення аспірації, яка сприяє всмоктуванню до матки сперми.

Препарат 6. Поперечний розріз яйцепроводу людини (рис. 76).

Мале збільшення. Вивчити та зарисувати препарат. Стінка яйцепроводу складається з трьох оболонок: слизової, м’язової і серозної.

Слизова оболонка утворює поздовжні складки, які глибоко виступають до порожнини яйцепроводу, внаслідок чого просвіт його перетворюється в систему заплутаних щілин. Епітелій слизової оболонки одношаровий призматичний, представлений двома видами клітин. Більшість клітин мають війки, які рухаються в напрямку матки. Серед війчастих клітин є залозисті клітини, які виробляють слиз.

М’язова оболонка утворена двома шарами гладкої м’язової тканини: внутрішнім циркулярним, зовнішнім поздовжнім.

Серозна оболонка має звичайну будову. Стінка яйцепроводу багата на кровоносні судини.

На рисунку позначити: 1) слизову оболонку: а) складки слизової оболонки, б) епітелій, в) власну пластинку, г) кровоносні судини; 2) м’язову оболонку: а) циркулярний шар, б) поздовжній шар, в) кровоносні судини; 3) серозну оболонку: а) мезотелій, б) сполучну тканину, в) кровоносні судини; 4) просвіт яйцепроводу.

Рис. 76. Поперечний розріз яйцепроводу людини. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 40:

1 — слизова оболонка; 2 — одношаровий призматичний війчастий епітелій; 3 — власна пластинка слизової оболонки; 4 — м’язова оболонка (внутрішній циркулярний шар); 5 — м’язова оболонка (зовнішній поздовжній шар); 6 — серозна оболонка

Препарат 7. Розріз матки в період відносного спокою (рис. 77).

Мале збільшення. Вивчити та зарисувати препарат. Ендометрій представлений одношаровим циліндричним епітелієм і сполучнотканинною пластинкою, в якій розташовуються маткові залози у вигляді прямих або дещо звивистих епітеліальних трубочок. Міометрій побудований з шарів гладкої м’язової тканини. Периметрій — це серозна оболонка.

Рис. 77. Розріз матки в період відносного спокою. Забарвлення гематоксилін - еозином. х 100:

1 — слизова оболонка (ендометрій: а — функціональний шар слизової оболонки; б — базальний шар слизової оболонки); 2 — м’язова оболонка (міометрій); 3 — призматичний епітелій; 4 — крипти слизової оболонки матки (залози): 5 — власна пластинка слизової оболонки; 6 — кровоносні судини

На рисунку позначити: 1) слизову оболонку — ендометрій: а) епітелій; б) власну сполучну пластинку з матковими залозами (прості трубчасті); 2) м’язову оболонку — міометрій; 3) серозну оболонку — периметрій: а) мезотелій; б) сполучну тканину; в) кровоносні судини.

Препарат 8. Розріз матки в передменструальний період (рис. 78).

Мале збільшення. Вивчити та зарисувати препарат.

Ендометрій товстий, його епітелій одношаровий циліндричний з війками. Між війчастими клітинами трапляються слизові залозисті клітини.

У власній пластинці слизової оболонки наявні децидуальні клітини і маткові залози, які сильно розрослися. Вони мають звивистий хід і на кінці розгалужуються. Кровоносні судини розширені, переповнені кров’ю.

Рис. 78. Розріз матки в передменструальний період. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 100:

1 — слизова оболонка (ендометрій: а — функціональний шар; б — епітеліоцити; в — базальний шар з кровоносними судинами, переповненими кров’ю, і штопороподібно закручені маткові залози в стані посиленого виведення); 2 — м’язова оболонка матки (міометрій) з розширеними судинами; 3 — серозна оболонка

У цій фазі слизову оболонку поділяють на більш товстий функціональний шар, повернутий до просвіту матки, і тонкий базальний шар, який примикає до м’язової оболонки. Морфологічна межа між шарами невиразна і проходить приблизно на рівні дна маткових залоз.

Під час менструальної фази функціональний шар відмежовується, руйнується і виводиться з організму. Базальний шар зберігається і в післяменструальну фазу (фаза проліферації). Він служить джерелом для регенерації ендометрія.

Міометрій і периметрій мають типову будову.

На рисунку позначити: 1) функціональний шар: а) епітелій; б) маткові залози; в) сполучну тканину; г) кровоносні судини.