Анатомія людини - Зиновій Мірчук, Марина Мірчук 2007

Осьовий скелет
Кістки верхньої кінцівки

Пояс верхньої кінцівки складається з двох кісток: лопатки та ключиці.

Лопатка - парна, плоска, трикутної форми кістка, що міститься на задній поверхні грудної клітки на рівні 2-7-го ребер. У ній розрізняють передню (вгнуту) реберну і спинну випуклу поверхні та три кути: нижній, латеральний і верхній. Заглиблення на реберній поверхні лопатки називається підлопатковою ямкою. На спинній поверхні лопатки міститься добре розвинутий і різко випуклий назад кістковий гребінь - ость лопатки, яка продовжується в широкий і плоский плечовий відросток - акроміон. За допомогою акром іона лопатка з'єднується з ключицею. Ость лопатки відділяє розміщену над нею надоєну ямку від підосної, що лежить нижче.

Латеральний кут лопатки потовщений, сплюснутий і утворює суглобову западину для з єднання з головкою плечової кістки. За суглобовою западиною міститься шийка лопатки. Від верхнього краю лопатки (за її шийкою) вгору відходить добре виражений дзьобоподібний відросток.

Мал. 4. Пояс верхніх кінцівок

Мaл. 5. Скелет руки

Ключиця - парка, довга, трубчаста s-подібно зігнута кістка, що розмішується майже горизонтально між ключичною вирізкою грудини й акроміоном спереду та зверху від першого ребра. Ключицю можна легко прощупати крізь шкіру. У ній розрізняють тіло (середня її частина) та два кінці: грудинний і надплечовий. Грудинним кінцем ключиця з'єднується з грудиною, надплечовим - з лопаткою.

Скелет вільної верхньої кінцівки (мал. 6.) складається з плечової кістки, кісток передпліччя (ліктьової та променевої) та кисті, які, в свою чергу, включають кістки зап'ястка, п'ястка і фаланги пальців.

Зап'ясток мас 8 невеликих кісток, котрі розміщені у два ряди (по чотири кістки). В першому (проксимальному) ряді, якщо розглядати в медіальному напрямку, знаходяться човноподібна, півмісяцева, тригранна та горохоподібна кістки. Другий (дистальний) ряд утворюють мала трапецієподібна кістка, велика трапецієподібна кістка, головчаста та гачкувата кістки.

П'ясток складається з 5 коротких трубчастих кісток - п'ясткових кісток. Рахунок їх ведуть з боку великого пальця до мізинця. Кожна п'ясткова кістка має основу (проксимальний кінець), тіло (середня частина) і головку (дистальний кінець).

Кістки пальців кисті. У кисті розрізняють великий, вказівний, середній, безіменний пальці та мізинець. Фаланг пальців с 14. Великий палець складається з двох фаланг, чотири інші з трьох, проксимальної, середньої та дистальної. Це короткі трубчасті кістки, які мають основу, тіло і головку.

Плечова кістка - це типова довга трубчаста кістка. У ній розрізняють тіло (середній відділ - діафіз) і два кінці (епіфізи): верхній (проксимальний) і нижній (дистальний). Верхнім кінцем плечова кістка з'єднується з лопаткою, нижнім - з кістками передпліччя. Верхній кінець утворює головку плечової кістки, частину якої можна прощупати крізь шкіру в глибині пахвової ямки.

Нижній, дистальний, кінець плечової кістки розширений і трохи зігнутий допереду, закінчується виростком плечової кістки. З медіальної та латеральної сторін над виростком помітні два підвищення - медіальний та латеральний надвиростки, до яких прикріпляються м'язи. Кожний з надвиростків добре прощупується крізь товщу шкіри. Медіальна частина виростка має форму блока і зчленовується з ліктьовою кісткою. З боку від блока міститься кулеподібна головка виростка плечової кістки, яка з'єднується з променевою кісткою.

Ліктьова кістка розмішена збоку мізинця (5 пальця), променева - збоку великого (1) пальця.

Верхній кінець ліктьової кістки потовщений, на ньому міститься блокова вирізка, обмежена вінцевим (переднім) і ліктьовим (заднім) відростками. Цією вирізкою ліктьова кістка з'єднується з блоком плечової кістки. До горбистості, що розміщена нижче від вінцевого відростка, прикріплюється плечовий м'яз. На нижньому кінці ліктьової кістки є головка, від якої з медіального боку відходить шилоподібний відросток.

Maл. 6. Скелет вільної верхньої кінцівки

На проксимальному кінці променевої кістки міститься циліндричної форми головка променевої кістки з суглобовою ямкою для зчленування з головкою виростка плечової кістки. Нижче від головки розташована шийка та горбистість променевої кістки, до якої прикріплюється двоголовий м'яз плеча. Нижній кінець променевої кістки потовщений. На ньому з зовнішнього боку міститься шилоподібний відросток, з внутрішнього - ліктьова вирізка для з'єднання з головкою ліктьової кістки. Променева кістка з першим рядом кісток зап'ястка з'єднується зап'ястковою верхньої кінцівки суглобовою поверхнею.