СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

2. КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ (CHONDRICHTHYES)

2.1. Підклас Пластинозяброві риби (Elasmobranchii)

2.1.2. Надряд Скати (Batomorpha)

На відміну від акул скати характеризуються тим, що зяброві отвори у них повністю розташовані на черевній стороні тіла, а не на його боках. Їх тулуб сильний сплощений, і край грудних плавників зростається з боками тіла і голови. Очне яблуко в скатів зверху прирощене до орбіти, чого ніколи не буває у акул. Мигальна перетинка завжди відсутня. Анального плавника немає. Зуби в скатів шипоподібної форми або сильно сплощені і закруглені. Ні в одного з них немає гострих, лезоподібних зубів, настільки характерних для багатьох акул. Як правило, в скатів бризкальця розвинені значно краще, ніж у акул, що пов'язане з їх більшою роллю в процесі дихання. Саме через бризкальця лежачі на дні скати набирають воду в зяброву порожнину. Лише скати-рогачі, що живуть в товщі води, подібно до акул, захоплюють воду ротом. Відповідно до цього вони мають помітно зредуковані бризкальця. Розміри різних скатів вагаються від декількох сантиметрів до 6-7 м в довжину, а вага найбільш крупних представників групи може досягати майже 2,5 т. Велика частина скатів веде донне життя, лише небагато видів - пелагічні. Розмножуються вони, відкладаючи на дно укладені в капсулу яйця або приносячи живих дитинчат. Їжу скатів складають найрізноманітніші тварини - від планктону і донних безхребетних до риб.

Скати дуже широко поширені у всіх морях і океанах. Вони зустрічаються як в холодних водах Арктики і Антарктики, так і на прогрітих мілких водах тропічного Моря в дуже широкому діапазоні температур - від 1,5 до 30° С. Сильно варіює також глибина їх проживання. Багато скатів живуть біля самого берега на глибині менше метра, але відомі і глибоководні види, що мешкають на глибині 2500-2700 м. У цій групі є і такі риби, які заходять в прісну воду або навіть живуть в ній постійно. Надряд скатів налічує 16 родин, в яких об'єднується близько 50 рідів з 300-340 видами.

Ряд Пилкорилоподібних (Pristiformes)

Родина Пилкорилі скати, або Риби-пили (Pristidae)

До цієї родини відноситься лише один рід, що включає сім видів. Вони відрізняються від інших скатів сильно подовженим рилом, яке має форму витягнутою плоскою лопаттю, усадженою з боків великими зубовидними виростами. Ці вирости розташовані в один ряд з кожного боку рила і додають йому схожість з двосторонньою пилою. За зовнішністю скати-пилкорили більше нагадують акул, ніж інших скатів.

Хвостова частина тіла у них майже не відособлена зовні від тулубової, а в деяких видів є хвостовий плавник, що складається з двох лопатей. В той же час тіло скатів-пилкорилів сплощене, зяброві отвори цілком лежать на нижній поверхні голови, а краї грудних плавників зрощені з головою на рівні рота. Всі ці ознаки, а також відсутність вусиків на рилі відрізняють цих скатів від схожих на вигляд пилконосих акул (Pristiophoridae). Скати- пилкорили поширені в тропічних і субтропічних водах всіх океанів. Вони мешкають в придонних шарах води, переважно на мілких водах. Звичайний пилкорил або риба-пила (Pristis Pectinatus) зустрічається біля берегів Атлантичного океану, в Середземному морі, біля узбережжя Тихого і Індійського океанів, досягаючи в довжину 4,8 м і більше. Екземпляр завдовжки 4,2 м мав масу 315 кг, а найбільша зафіксована маса склала майже 2400 кг. Пилкорил, розмножується шляхом яйцеживонародження, причому самка приносить 15-20 дитинчат. У ембріонів, що знаходяться в череві матері, рило м'яке, а зуби (пили) повністю приховані під шкірою до самого народження. Цей вид, як і інші представники родини зустрічається лише в прибережній смузі. Біля берегів Америки пилкорил здійснює сезонні міграції з південних районів в північні, влітку, і у зворотному напрямі - восени. Він зустрічається не лише в морській, але і в солонцюватій і навіть прісній воді. Цей вид заходить інколи в річки, піднімаючись високо проти течії (інші види, наприклад, австралійський пилкорил - Pristis leichhardti, постійно живуть в річках). Їжу пилкорилів складають головним чином різні дрібні тварини, що живуть в ґрунті. Для викопування їх з мула пилкорили використовують свою пилу, що вживається в цьому випадку як лопата і граблі. Скати-пилкорили мають невелике господарське значення. М'ясо їх досить грубе, але сповна їстівне. Небезпеки для людини не представляють.

Ряд Рохлеподібні (Rhinobatiformes)

Рохлеподібні скати по ряду ознак нагадують акул, проте зяброві отвори у них розташовані на нижній поверхні тіла. До ряду відносяться дві родини - акулохвості скати і рохлеві або гітарні скати.

Родина Акулохвості скати (Rhynchobatidae)

Скати, що відносяться сюди, за формою займають проміжне положення між типовими акулами і скатами. Тіло у них сплощене, але хвостова його частина майже не відособлена зовні від тулубової. Рило подовжене, грудні плавники в задній частині не прикріплені до тіла, а перший спинний плавник розташований над черевними плавниками. Всі вони мають дволопатевий хвостовий плавник із загостреними кінцями,

дуже схожий на хвостовий плавник акул. До родини відносяться всього два роди з декількома видами, поширеними в тропічних водах біля берегів Африки, Азії і Австралії. Акулохвостий скат (Rhynchobatus djiddensis), область поширення якого охоплює тепловодні райони Індійського і західній частині Тихого океану (від Південної Африки до Південно-східної частини Японського моря), досягає в довжину 3 м і маси 225 кг. Основну їжу його складають донні безхребетні. Розмноження відбувається шляхом яйцеживонародження. Цей скат має деяке промислове значення, а в Індії, наприклад, його охоче споживають як в свіжому, так і в засоленому вигляді.

Родина Гітарні або Рохльові скати (Rhinobatidae)

Скати, що відносяться до цієї родини, за формою тіла мають певну схожість із струнним музичним інструментом. У Англії і США їх називають риба-гітара, а в Австралії - риба-банджо, а у Франції - морська скрипка. Гітарні скати дуже близькі до акулохвостих скатів, але відрізняються від них відсутністю дволопатевого хвостового плавника і відставленими назад спинними плавниками. Ця родина налічує 7 родів і близько 40 видів. Рохльові скати мешкають в тропічній зоні біля берегів всіх океанів і заходять інколи в опріснені води. Гітарні скати проводять своє життя повільно плаваючи в дна або лежать на піщаному або мулистому ґрунті, в який вони можуть частково закопатися. Вони настільки малоактивні, що дозволяють навіть схопити себе руками за хвіст. Під час плавання ці скати (подібно акулохвостих скатам або скатам- пилкорилам) використовують як рух хвіст, а не грудні плавники, як це роблять інші скати. Їх їжа складається з дрібних риб, ракоподібних, молюсків і інших донних мешканців, яких вони розгризають своїми закрученими невеликими зубами. Вони мають невелике значення в місцевому промислі деяких країн, наприклад в Індії, Китаї, Перу і у ряді інших районів.

В Атлантичних берегів Америки живе звичайний плямистий гітарний скат (Rhinobatos lengitinosus), що досягає в довжину близько 75 см. Як і інші гітарні скати, він належить до яйцеживородних видів. Плямистий скат зустрічається на глибині від 0,3 до 18 м. В Індійському і Тихому океанах зустрічається скат Шлегеля (Rhinobatos schlegeli), що інколи попадається в південній частині Японського моря, біля берегів Кореї і Японії. Він досягає в довжину 87 см. і має деяке промислове значення, оскільки м'ясо його є делікатесним, а плавники дуже цінуються для приготування супу. Цей вигляд населяє і прибережні води. Самка приносять до 10 дитинчат.

Ромботілі скати характеризуються ромбоподібним сильно сплощеним тулубом, наявністю особливих виростів на тазових хрящах і слідів зябрових складок в бризкальцях. Хвостових голок (шипа) немає. Ряд складає три родини (Rajidae, Arhynchobatidae і Anacanthobatidae).

Родина Скатові або Ромбові скати (Rajidae)

До родини відноситися 8 родів і більше 100 видів. Вони характеризуються широким диском, що має більш менш ромбоподібну форму і зазвичай покритим крупними шипами і невеликими шипиками. Грудні плавники доходять до рила або зливаються попереду нього. Спинних плавників, як правило два. Хвостовий плавник зредукований до маленької перетинкової складки, а у дорослих інколи і зовсім відсутній. Багато видів мають рудиментарні електричні органи з боків хвоста. Для ромбових скатів типова надзвичайно сильна індивідуальна вікова і статева мінливість. Молоді особини помітно відрізняються від дорослих пропорціями тіла, ступеню шипуватості, будовою зубів і іншими особливостями. Самки зазвичай значно більше за самців і мають ширший диск з розвиненішим шипом. Ці скати широко поширені в морях і океанах. Вони особливо характерні для холодноводних (є в Арктиці і Антарктиці) і помірно-тепловодних районів, але зустрічаються і в тропічній смузі, де зазвичай мешкають на значній глибині. Велика частина видів цієї родини належить до мешканців прибережних мілководь, але є і глибоководні форми, особливо характерні для родів Bathyraja і Breviraja. Сім видів відомо, зокрема з глибини більше 2000м. Ромбові скати не досягають особливо крупних розмірів. Максимальна довжина різних видів знаходиться, як правило, в межах 35-100см. Правда, найбільш великий з європейських скатів - гладкий скат (Raja batis) - може досягати в довжину 2,5 м і завширшки більше 1,5 м при масі 60-74 кг. Всі представники цієї родини розмножуються, відкладаючи на дно яйце, поміщене в рогову капсулу, що забарвлене в коричневий або чорний колір, має чотирикутну форму і забезпечену по кутах трубчастими відростками. За допомогою цих відростків, капсула прикріпляється до дна. Самка зазвичай відкладає яйця парами з перервою в 1-5 днів, і загальний період розмноження може бути дуже тривалим. Він продовжується інколи декілька місяців підряд. Загальне число відкладених капсул сильно варіює в різних видів, складаючи від 4-5 до 50 і більше. Інкубація яєць триває від 4 до 14 місяців. Ромбові скати належать до донних риб. Стривожені, вони зазвичай ще сильніше притискаються до ґрунту, причому забарвлення їх, як і в камбал, може мінятися залежно від кольору поверхні, на якій вони лежать. В той же час, ці скати не зрідка піднімаються в товщу води, переслідуючи видобуток, і інколи навіть спостерігаються в поверхні.

Ромбові скати звичайні в північних водах. У далекосхідних морях - близько 10 видів, в Чорному морі - 1 вид. Скат, що зустрічається в Чорному морі - морська лисиця (Raja clavata), що належить до видів, широко поширених біля берегів Європи і Північної Африки (від Канарських островів та Норвегії). Уздовж середньої лінії тіла у нього розташований ряд з 24-32 великих шипів. В цього виду самки досягають в довжину 125 см, а самці 70-85 см. Морська лисиця тримається зазвичай на невеликій глибині, в Чорному морі цей скат зустрічається до глибини 100 м. Їжу цього виду складають риби і десятиногі раки, а також донні молюски. Розмноження відбувається в літній час, причому самка відкладає декілька десятків яєць, розвиток яких, триває 4,5-5,5 місяців. Памолодь має довжину 12-13 см і ширину до 8 см. Господарське значення ромбових скатів в наших водах невелике.

У Баренцевому і Білому морях досить звичайний зірчастий скат (Raja radiata), що належить до холодолюбивих видів родини. Його довжина досягає 100 см, але в наших водах не зустрічаються особини більше 60 см. Область поширення зірчастого ската охоплює всю північну частину Атлантичного океану. Він зустрічається на глибині від декількох метрів до 900 м і віддає перевагу піщаним або мулистим ґрунтам і температурі дещо вище, ніж 0 0С. Зірчастий скат розмножується протягом всього року, але зазвичай відкладає яйця в лютому-червні. Яєчні капсули в цього вигляду невеликі (довжина їх не перевищує 68 мм), і трубчасті відростки на їх кутах мають різну довжину. Молоді скати, що вийшли з капсул, мають довжину близько 10 см. Зірчастий скат - хижа риба, що розшукує їжу на дні та в придонних шарах води за допомогою нюху. Його їжа складається з риб (мойва, піщанка, тріска, пікша, камбала і тому подібне), а також різних ракоподібних. Істотного значення як об'єкту рибальства він не має.

Родина Ниткорилі скати (Anacanthobatidae)

Представники цієї родини, що складають 2 роди і 3 види, близькі до ромбових скатів, але відрізняються від них формою рила, кінець якого витягнутий в довгу тонку нитку. На тілі у них немає шипа, а спинні плавники повністю відсутні. Це рідкі і маловивчені риби, що мешкають біля атлантичних берегів Америки і Південної Африки, на глибинах, що перевищують 300 м. Їх спосіб життя абсолютно невідомий. Мексиканський ниткорилий скат (Springeria folirostris) відомий лише в Мексиканській затоці, де на глибині 330-460 м було здобуто всього біля десятка статевозрілих особин. Найбільший з них мав довжину 62 см.

Хвостоколоподібні скати мають округлий, овальний або ромбоподібний диск, ширина якого часто перевищує довжину. Виростів на тазових хрящах немає, бризкальця не несуть слідів зябрових складок. У більшості представників цієї групи є хвостові голки. У ряді хвостоколоподібних 8 родин: Dasyatidae, Urolophidae, Potamotrygonidae, Gymnuridae, Myliobatidae, Rhinopteridae, Mobulidae і Hexatrygonidae.

Родина Хвостоколи або Скати-хвостоколи (Dasyatidae)

В скатів хвостоколів грудні плавники зливаються один з одним попереду голови. Хвостова частина тіла у них добре відособлена від тулуба. Диск дуже широкий, хвіст зазвичай тонкий і загострений. Як правило, він значно довший за диск, але в деяких видів укорочений і потовщений. Шкіра в хвостоколів гладка, шипики на ній ніколи не бувають чисельними. Свою назву скати-хвостоколи отримали у зв'язку з тим, що верхня поверхня хвоста озброєна однією або декількома кинджаловидними голками. Довжина голки в крупних скатів може досягати 33-37 см. Така голка прикріплена своєю основою прямо до шкіри в середній частині хвоста і лежить на його поверхні назад вістрям. Уздовж нижньої поверхні її проходить борозенка, на дні якої розміщуються клітки, що виділяють отруйний секрет. Хвостова голка ската-хвостокола є страшною зброєю, вживаною їм для оборони.

До родини хвостоколів належать 4 родів, у складі яких налічується близько 35 видів. Величина їх сильно варіює: в дрібних видів ширина диска не перевищує 60 см, а у великих досягає 2,3-2,5 м. Хвостоколи зустрічаються переважно на мілких водах тропічних і субтропічних морів, і лише небагато населяють помірно теплі води. Деякі види з них заходять в прісні водоймища і навіть постійно живуть в них. Зазвичай хвостоколи лежать на піщаному або мулистому дні, частково зариваючись в ґрунт і стаючи непомітними зовні.

Скати-хвостоколи яйцеживородні, але дитинчата, що розвиваються в утробі матері, окрім живлення за рахунок жовтка яйця, отримують ще особливу рідину, багату білками. Ця рідина виділяється спеціальними виростами, розташованими на стінках матки. Пучки таких виростів проникають у бризкальця ембріонів, і живильна рідина потрапляє прямо в травний тракт. Скати хвостоколи є в Чорному морі і біля берегів Примор'я. У Чорному і Азовському морях зустрічається хвостокол морський кіт (Dasyatis pastinaca), широко поширений біля берегів Західної і Північної Африки і Європи (аж до Північного моря). Це досить теплолюбива риба, що з'являється в наших берегів лише в літній час і покидає їх восени.

Морський кіт належить до досить крупних скатів і може досягати в довжину 2,5 м. Звичайні розміри його значно дрібніші - в довжину не більше 1 м, середня маса складає 6-10 кг, але інколи зустрічаються особини до 20 кг. У червні, липні, самка виробляє від 4 до 12 дитинчат. Морський кіт тримається біля дна і часто закопується в ґрунт. Їжу його складають дрібні риби, ракоподібні і інші придонні тварини. Морський кіт має невелике промислове значення.

Серед далекосхідних видів цієї родини можна відзначити гігантський хвостокол (Urolophoides giganteus), що має короткий товстий хвіст, що зрідка зустрічається в затоці Петра Великого. Довжина тіла цього ската досягає 2,3 м. Дрібніший червоний хвостокол (Dasyatis akajei), що не перевищує один метр в довжину, досить звичайний у водах Південного Примор'я. М'ясо його їстівне, і в Японії, Кореї і Китаї його споживають.

Родина Товстохвості скати-хвостоколи (Urolophidae)

Скати, що відносяться сюди, на відміну від звичайних хвостоколів, володіють добре розвиненим хвостовим плавником з хрящовими променями. У них також є одна або дві зазублені хвостові голки. Диск зазвичай має майже круглу форму, а хвіст не досягає великої довжини. Розміри цих скатів невеликі - в довжину 75 см. Родина товстохвостих хвостоколів укладає три роди і близько 15 видів. Всі вони мешкають біля берегів тропічних морів і майже завжди тримаються на піщаному або мулистому ґрунті, в який можуть зариватися. За допомогою грудних плавників ці скати розкопують м'який мул, витягуючи з нього здобич - черв'яків, крабів, дрібних рибок. Один з видів (Urolophus aurantiacus) попадається в південній частині Японського моря, біля берегів Кореї і Японії. Він досягає в довжину близько 50 см.

Родина Річкові хвостоколи (Potamotrygonidae)

Види цієї родини по зовнішньому вигляду дуже схожі з іншими скатами-хвостоколами, але відрізняються від них будовою опорного скелета черевних плавників. Сюди відносяться 2 роди з небагатьма видами. Річкові хвостоколи зустрічаються лише в річках Центральної і Південної Америки, що впадають в Атлантичний океан і в Карибське море. Вони не виходять в море і належать до справжніх прісноводих риб. У басейнах Амазонки і інших річках Бразилії і Парагваю досить звичайний річковий скат (Potamotrygon motoro), що живе на піщаних і мулистих мілинах. Хвостові голки цього вигляду забезпечені отруйними залозами і при уколі викликають сильне отруєння, яке може привести до тривалого паралічу кінцівок.

Родина Гімнурові або скати-метелики (Gymnuridae)

Скати-метелики характеризуються маленьким хвостом і дуже широким диском, ширина якого більш ніж у 1,5 рази перевищує його довжину. Вони близькоспоріднені хвостоколам, але хвостова голка є не у всіх видів, що відносяться до цієї групи. Родина укладає всього два роди і близько десяти видів. Деякі з них досягають крупних розмірів - ширина диска у них може складати 3,6 м. Скати-метелики поширені в тропічних водах всіх океанів. По своєму способу життя вони дуже мало відрізняються від інших хвостоколів. Представники цієї групи мають зазвичай досить яскраве забарвлення, не зовсім звичайне для скатів. Спина скатів-метеликів прикрашена дрібними плямочками сірого, коричневого, червонуватого або зеленого кольору. Таке забарвлення помітне зазвичай лише в ската, що пливе, оскільки, знаходячись в своєму звичайному положенні - на дні, він може міняти інтенсивність пігментації, «погоджуючи» її з кольором ґрунту. Скати-метелики, також озброєні хвостовими голками, але не так небезпечні, як останні хвостоколи. Японський скат-метелик (Gymnura japonica) зустрічається біля берегів Китаю, Японії і Кореї, попадаючись і в південній частині Японського моря. Він досягає в довжину 65 см. М'ясо цього ската вживається в їжу і має особливо приємний смак в літній час.

Родина Орлякові скати або скати-орляки (Myliobatidae)

В орлякових скатів грудні плавники звужуються або уриваються в передній частині на рівні очей, так що голова виразно виділяється попереду диска. В той же час передні виступи грудних плавників з'єднуються один з одним під вершиною рила, утворюючи своєрідний виступ, що нагадує качиний дзьоб. Диск в цих скатів має ромбічну форму, оскільки кінці їх грудних плавників загострені. Хвіст дуже довгий, схожий на тонкий батіг і озброєний в деяких видів зазубленими голками. До цієї родини відноситься 5 родів і близько 25 видів. В деяких з них ширина диска може досягати 2,1-2,4 м, довжина тіла разом з хвостом - 4,5 м, а маса - 360 кг. Орлякові скати яйцеживородні, і ембріони в період внутрішньочеревного розвитку, як і в хвостоколів, отримують через рот і бризкальця живильну рідину, що виділяється виростами матки. Орлякові скати живуть в прибережних водах. Вони поширені в теплих водах всіх океанів. В атлантичних берегів Європи і Африки і в Середземному морі мешкає звичайний орляк (Myliobatis aquila), в якого ширина диска може досягати 1,8 м. У літній час цей вигляд може проникати і в помірно теплі води, попадаючись біля берегів Англії і навіть Південної Норвегії. Як і інші орлякові скати, він добре плаває, або, швидше літає у воді, легко і витончено змахуючи величезними плавниками-крилами. Інколи ці скати вискакують на поверхню і здійснюють стрибки над водою. Скат-орляк переважно приносить 6-7 дитинчат. Плямистий орляк (Aetobatus narinari), широко поширений в тропічний зоні. Він зустрічається в Тихому, Індійському і Атлантичному океанах. В крупних екземплярів ширина диска доходить до 2,3 м, його товщина - до 50 см, маса тіла — 225 кг. Плямисті орляки зустрічаються як поодинці, так і зграями, в яких може налічуватися декілька сотень скатів. Вони харчуються головним чином молюсками, а також черв'яками, восьминогами, крабами. У деяких районах заподіюють шкоду устричним банкам. Орлякові скати їстівні, але ніде не добуваються в достатніх кількостях. Цікаво, що, будучи витягнутими з води, вони можуть видавати гучний різкий звук, що нагадує гавкіт. Бичоносні скати (Rhinoptera, близько 10 видів) дуже близькі до типових орляків по всіх особливостях зовнішньої будови, але відрізняються від них формою підрильного виступу, розділеного на дві лопаті. Ці скати поширені в тропічних водах всіх океанів. Американський скат-бичоніс (Rhinoptera bonasus) досягає завширшки 2,1 м і маси 45 кг. Їжу цього ската складають молюски і інші донні тварини. Промислового значення не має.

Родина Рогачеві або Мантові скати (Mobulidae)

Ця родина близька орляковим скатам. Диск в скатів-рогачів дуже широкий, грудні плавники загострені, хлистовидний хвіст порівняно короткий. Передні частини грудних плавників в них відособлені. Будучи виставлені вперед, ці плавники нагадують роги. Очі розташовані з боків голови, бризкальця невеликі. Рот в цих скатів кінцевий або розташований на нижній поверхні голови і забезпечений чисельними дрібними зубами, що мають форму горбків.

До цієї родини належать найбільш великі із скатів, що нині живуть. Вони ведуть пелагічне життя і мешкають в тропічних і субтропічних морях всіх океанів. Родину налічує чотири роди і близько десятка видів. У мобул (Mobula), дуже широко поширених в тропічній зоні, рот розташований на нижній поверхні голови, а зуби є на обох щелепах. Розміри їх сильно варіюють - найдрібніші види ледве перевищують завширшки 1м, а крупний середземноморський рогач (Mobula mobula) досягає 5,2 м по ширині диска і ваги більше тонни. Мобули живуть невеликими зграйками в товщі води. Вони швидко плавають, змахуючи крилоподібними плавниками, і харчуються планктонними ракоподібними і дрібною рибою. При спокійному плаванні головні плавники у них виставлені вперед, але, переслідуючи зграю риб, вони утворюють з цих плавників подібність воронки, через яку видобуток прямує в рот. Мобули часто виплигують з води, здійснюючи один за іншим цілу серію стрибків.

Спаровування у них відбувається в товщі води. Самка мобул виношує лише одного ембріона, що отримує живильну маткову рідину як і зародок скатів-хвостоколів. Рожеве м'ясо мобул дуже смачне, але вони ніде не добуваються у великій кількості. Витягнутий з води скат не зрідка видає досить музичні звуки, схожі на дзвін. В найбільшого із скатів - гігантського морського диявола, або манти (Manta birostris) ширина диска досягає 6,6 м, а маса - 1,5 т, а може бути навіть 2 т. Гігантські манти зустрічаються в тропічних водах всіх океанів. Живуть в товщі води і інколи зустрічаються навіть у відкритому океані. Рот в цих скатів дуже широкий і розташований на передньому краю голови, зуби є лише на нижній щелепі. Як і в інших скатів-рогачів, у мантів розвинений своєрідний цідильний апарат, що складається із зябрових пластинок, на яких фільтрується їжа - планктонні ракоподібні, дрібна рибка. Манти прекрасно пересуваються у воді, з легкістю і грацією махаючи «крилами». Добре відома здатність морських дияволів виплигувати з води. При цьому вони можуть піднятися на 1,5 м над її поверхнею. Самка манти приносить єдине, але солідне дитинча шириною близько 125см і масою 10кг. М'ясо морських дияволів смачне, а печінка містить багато жиру.

Родина Шестизяброві скати (Hexatrygonidae)

Перший представник цієї своєрідної родини, описаний під назвою Hexatrygonbickelli, був знайдений в червні 1980 р. викинутим на берег в Порт-Елізабет (Південна Африка). Оскільки прибережна іхтіофауна цього району вивчена досить добре, обґрунтовано передбачають, що вид, на відміну від всіх інших хвостоколоподібних скатів, нормально мешкає на глибинах материкового схилу. Довжина екземпляра складала 103 см. Абсолютно незвичайна особливість виду - наявність у нього шести зябрових щілин (і, відповідно, шести зябрових дуг). Ця ознака, мабуть, виникла повторно і не є примітивною рисою будови, що збереглася, як в плащоносих і багатозябрових акул. Бризкальця в шестизябрового ската великі, розташовані далеко позаду око і прикриті зовні шкірним клапаном. Рило дуже сильно подовжене і містить усередині скупчення ампул Лоренцині, оточених холодцеподібною тканиною. Цілком можливо, що воно служить чутливим органом, призначеним для електролокації здобичі.

Ряд Гнюсоподібні або Електричні скати (Torpediniformes)

Представники цього ряду мають майже кругле тіло, товстіше і м'ясистіше, ніж в інших скатів. Вузька хвостова частина досить різко відокремлена від тулуба. Хвостовий плавник є. Ці скати відрізняються від всіх інших акулоподібних риб своєрідними електричними органами, розташованими з боків тіла між головою і грудними плавниками і що складаються з видозміненої м'язової тканини. Маса електричних органів може складати біля однієї шостої частини маси тіла. Зазвичай контури цих органів добре помітні при розглядуванні ската знизу, але із спинного боку вони помітні гірше у зв'язку з темною пігментацією шкіри. Кожен орган складений чисельними вертикальними стовпчиками, розташованими діагональними рядами, подібно до бджолиних сот. Ці стовпчики (їх налічується по декілька сотень в органі) розділені рихлою сполучною тканиною. Такий стовпчик складається з 350-400 окремих дисків, заповнених желеподібною речовиною, і сповна може бути уподібнений до електричної батареї. Вся сукупність «батарей» може вільно приводитися в дію, управляючись особливою електричною долею мозку, до якої йдуть нервові стволи, що збирають чисельні нервові волокна від кожного окремого вертикального стовпчика. Одиночний електричний розряд триває всього 0,03 хв., але зазвичай скат виробляє цілу серію їх - від 12 до 100 і більш підряд. Протягом такої серії сила розрядів поступово зменшується, і врешті-решт відбувається повне припинення генерації струму (іншими словами, «батарея сідає»). Напруга струму, зареєстрована при розряді електричного органу в різних скатів, сильно розрізняється, складаючи від 8 до 220В. Найбільш відмічена напруга має ту ж величину, що і у африканських електричних сомів (Malapterurns), але значно поступається напрузі розряду електричного вугра (Eledxophorus). Ряд електричних скатів укладає три родини і більше 30 видів. Ці родини розрізняються числом спинних плавників: в гнюсових скатів (Torpedinidae) їх два, в наркових електричних скатів (Narkidae) - один, в темерових скатів (Temeridae) немає зовсім. Всі ці електричні скати ведуть малорухливе життя на дні, переважно в прибережних районах морів. Вони мешкають в тропічних і субтропічних водах всіх океанів.

Родина Гнюсові (Torpedinidae)

До гнюсових скатів відносяться 7 родів і близько 30 видів. Особливо багатий видами рід Гнюси (Torpedo). Один з видів цього роду - звичайний електричний скат (Torpedomarmorata) - досить звичайний біля берегів східної частини Атлантичного океану і в Середземному морі. Гнюси мешкають в берегів в тропічних, субтропічних і помірно теплих водах всіх океанів і зустрічаються від прибережних мілководь до глибини 500м. Найбільш крупні види досягають в довжину 1,8 м і маси 90 кг. Це малорухливі, погано плаваючі скати зазвичай лежать на дні, частково зарившись в пісок або мул. Вони харчуються як безхребетними, так і рибою. Гнюси розмножуються шляхом яйцеживонародження, причому виношування ембріонів продовжується близько року. Під час ембріонального розвитку на ранніх стадіях зародки мають вільні грудні плавники, не зрощені з тулубом. Деякі гнюсові скати мешкають на досить великих глибинах. Найбільш глибоководний вид - електричний скат Морсбі (Benthobatis moresbyi) - мешкає на глибині 750-1000 метрів.

Родина Наркові або Наркогнюсові (Narkidae)

Ці електричні скати поширені лише в теплих водах Індійського і в західній частині Тихого океану. Сюди відносяться, зокрема, сліпий електричний скат (Typhlonarke aysoni), що зустрічається у водах Нової Зеландії. В цього виду очі повністю приховані під шкірою і не функціонують як органи зору. Сліпий скат досягає в довжину 1,2 метра. Як і інші електричні скати, він мешкає біля берегів (до глибини 50 м) і проводить своє життя, лежачи на дні. Розмноження відбувається за допомогою яйцеживонародження - самка приносить чотирьох дитинчат. Розряди цього ската вельми чутливі і неприємні для людини, що випадково узяла живу рибу в руки. Інші наркові скати значно поступаються сліпому скату за розмірами. Індійський електричний скат (Narke dipterygia), наприклад, не перевищує в довжину 13,5 см. Цей вид зустрічається біля берегів Індії, В'єтнаму, Китаю і Південної Японії.