ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Ендокринна система

Препарат 89. Надниркова залоза.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: х80.

При малому збільшенні на поверхні органа знаходимо сполучнотканинну капсулу (1), яка містить прозорі адипоцити, ядра гладких міоцитів, кровоносні судини (2), нерви на поперечних і косих зрізах (3), нервові ганглії (4). Цитоплазма нейронів має сірий колір.

Під капсулою розміщується кіркова речовина, в якій розрізняємо три зони. Зовнішня клубочкова зона (5) утворена дрібними ендокриноцитами, що згруповані в округлі скупчення - "клубочки". Пучкова зона (6) лежить глибше і її великі кортикостероцити з характерною пінистою цитоплазмою розміщені паралельними рядами ("пучками"), перпендикулярно до поверхні залози. Між ними спостерігаємо щілини - просвіти капілярів (7). Третя зона - сітчаста (8) - містить клітини, які за розмірами менші від пучкових. Вони формують розгалужені ланцюги, які нагадують сітку.

Мозкова речовина (9) відмежована від сітчастої зони тонким прошарком пухкої сполучної тканини. У ній розрізняємо великі світлі адреналоцити (епінефроцити, секретують адреналін) і темні норадреналоцити (норепінефроцити, секретують норадреналін).

Препарат 89. Надниркова залоза.