ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Ендокринна система

Препарат 88. Прищитоподібна залоза.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Залозу покриває капсула (1) - щільна сполучна тканина. Прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини проникають досередини і відокремлюють групи клітин залози - ендокринних паратироцитів (2). Останні складають паренхіму (3) залози. Клітини розташовуються смужками - це епітеліальні перекладки, або трабекули (4). Серед клітин зустрічаються різні за забарвленням види: базофільні, або головні (світлі і темні), і ацидофільні паратироцити

Препарат 88. Прищитоподібна залоза.