ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Ендокринна система

Препарат 87. Щитоподібна залоза.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні бачимо капсулу (1), від якої вглиб органа відходять міжчасточкові сполучнотканинні перегородки (2). У них розміщуються кровоносні і лімфатичні судини (3) і нерви. Основну масу органа складають фолікули (4). Фолікул має круглу форму. Його стінка утворена одним шаром клітин - тироцитів (5). Розрізняють тироцити кубічної, призматичної або плоскої форми (у залежності від функціонального стану органа) із великим ядром. У просвіті фолікулів міститься колоїд (6) із тироксином - гомогенною масою яскраво рожевого кольору. Між фолікулами трапляються скупчення тироцитів, усередині яких немає просвіту - це або міжфолікулярні острівці (7), або косий зріз через стінку фолікула.

Препарат 87. Щитоподібна залоза.