ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Чоловіча статева система

Препарат 124. Передміхурова залоза (простата).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Препарат містить два зрізи. Перший проходить через паренхіму залози (А), другий - через сечівник (Б).

А.Зовні простата вкрита сполучнотканинною капсулою (1), в якій розташовуються гладкі міоцити (2), адипоцити (3) і кровоносні судини. Від капсули вглиб відходять перетинки (4). Вони поділяють залозу на часточки. У паренхімі залози спостерігаються окремі слизові альвеолярні залози (5), вивідні протоки яких відкриваються в простатичну частину сечівника. Кінцеві секреторні відділи представлені двома типами клітин: високими призматичними простатоцитами і вставними (основними, базальними) клітинами, які розміщені між їхніми основами (6). У просвіті секреторних відділів нерідко виявляються сферичні утворення - простатичні камені (конкреції) (7).

Б.На зрізі, який проходить через сечівник, у центрі препарату бачимо поперечний розріз цього органу. Просвіт сечівника має зірчасту форму. У стінці розрізняють слизову оболонку (8) ьіз перехідним епітелієм і добре розвиненою власною пластинкою; м'язову оболонку (9), яка складається з внутрішнього поздовжнього і зовнішнього циркулярного шарів; адвентиційну оболонку (10), яка відокремлює сечівник від паренхіми залози.

image132

Препарат 124. Передміхурова залоза (простата).