ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Жіноча статева система

Препарат 125. Яєчник.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Спочатку розглядаємо препарат неозброєним оком. Можна розрізнити кіркову речовину з великими круглими фолікулами і більш світлу, меншу за розмірами, мозкову речовину.

При малому збільшенні бачимо, що яєчник має капсулу (1) - тонку білкову оболонку, вкриту поверхневим епітелієм.

Кіркова речовина яєчника складається зі строми та паренхіми. Строма - це пухка сполучна тканина. Паренхіму складають фолікули різного ступеня зрілості: примордіальні, первинні, вторинні і третинні.

Примордіальні фолікули (2) - найменші за розмірами, розміщуються під капсулою. Це одна велика кругла клітина - первинний овоцит із світло-рожевою цитоплазмою і ядром, оточений простим плоским епітелієм.

Первинні фолікули (3) лежать глибше від попередніх, первинний овоцит оточений блискучою оболонкою (4) і одним шаром простого кубічного епітелію (5).

Вторинний фолікул (6) - це овоцит, оточений двохконтурною оболонкою - оолемою, прозорою зоною, багатошаровим кубічним епітелієм. Серед його клітин з'являється порожнина (печера,7), заповнена серозною рідиною. Навкруги фолікула утворюється сполучнотканинна оболонка - тека (8).

Фолікул продовжує рости, стає великим, займає майже всю площу кіркової речовини і перетворюється в зрілий фолікул (Граафів пухирець) (9). Зрілий фолікул містить первинний овоцит максимального розміру, оточений оболонками - прозорою зоною та променистою короною (10). Овоцит розташовується на яйценосному горбику (виступ гранульози) (11). Усередині фолікула знаходиться фолікулярна печера. Тека фолікула має два шари: внутрішню теку (колагенові волокна, судини, текальні ендокриноцити) і зовнішню теку (щільна сполучна тканина з текальними фібробластами).

Фолікули, які гинуть, не досягши стадії зрілого фолікула, називаються атрезійними фолікулами (первинними, вторинними і третинними) (12). Вони мають вигляд ущільненої маси рожевого кольору (зморщена блискуча оболонка).

У паренхімі також спостерігаються жовті тіла (13) - тимчасові ендокринні залози, утворені з фолікулярного епітелію і теки зрілого фолікула після його розриву і виходу з нього яйцеклітини. Це група клітин жовтого кольору (гранульозолютеоцитів), між якими розташовуються численні кровоносні капіляри.

Мозкова речовина містить пухку сполучну тканину з великою кількістю кровоносних і лімфатичних судин.

Препарат 125. Яєчник.