ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Чоловіча статева система

Препарат 123. Над’яєчко (придаток яєчка).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

При малому збільшенні бачимо зрізи трубочок (канальців), оточені пухкою сполучною тканиною. Деякі з трубочок мають форму овала, інші - більші за діаметром, із широким рівним контуром просвіту.

Перші є виносними канальцями головки придатка (1). Нерівний контур їхнього просвіту зумовлений наявністю в епітелії високих призматичних облямованих клітин із стереоциліями, які чергуються з низькими кубічними основними (базальними) клітинами. Це - слизова оболонка (2). М'язова оболонка (3) цих канальців побудована з циркулярних пучків гладких міоцитів. Адвентиційна оболонка (4) містить пухку сполучну тканину.

Інші, широкі, канальці - це зрізи сильно покрученої протоки над’яєчка (5). Епітелій протоки над’яєчка псевдобагатошаровий стовпчастий, і представлений високими призматичними клітинами, ядра яких лежать базально. На їхній апікальній поверхні містяться довгі стереоцилії. У просвіті часто спостерігаються сперматозоїди (6).

М'язова оболонка (7) складається з циркулярних пучків гладких міоцитів, а адвентиційна (8) - із пухкої сполучної тканини.

Препарат 123. Над ’яєчко (придаток яєчка).