ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Чоловіча статева система

Препарат 122. Яєчко.

Забарвлення:гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Зовні яєчко оточене капсулою - білковою оболонкою (1), вкритою мезотелієм. Від капсули досередини вростають сполучнотканинні перегородки, утворюючи часточки яєчка. У кожній часточці бачимо поперечно або косо зрізані звивисті сім'яні трубочки (канальці) (2). Стінка кожної такої трубочки тонка. Внутрішній вміст трубочки складають сперматогенні клітини різного ступеня зрілості і підтримувальні клітини, або сустентоцити (клітини Сертолі). Найближчий до оболонки трубочки шар клітин має дрібні ядра з фігурами мітозу. Це сперматогонії (3) (див. на окремому малюнку при великому збільшенні). Між ними спостерігаються клітини пірамідної форми з світлим ядром - сустентоцити (4). Наступні шари - це, послідовно, сперматоцити I і II порядку (5), які мають більш крупні і бліді ядра, у порівнянні зі сперматогоніями. Найближче до просвіту трубочки містяться сперматиди - невеликі клітини полігональної або витягнутої форми. Серед них поверхнево можна розрізнити сперматозоїди (7). їхні ядра обернені до шару сперматид, а джгутик (хвостик) - у просвіт трубочки.

Між сім'яними канальцями міститься пухка сполучна (інтерстиційна) тканина, в якій проходять судини, нерви, і визначаються великі клітини з круглим, блідим ядром (8). Це - інтерстиційні ендокриноцити, або клітини Лейдига (ендокриноцити яєчка, які виробляють тестостерон - чоловічий статевий гормон).

Препарат 122. Яєчко.