ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Сечові органи

Препарат 121. Сечовий міхур.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

На вертикальному зрізі стінки сечового міхура бачимо ті самі оболонки, що і в стінці сечоводу, але в сечовому міхурі вони відрізняються більшою товщиною і менш чітко розмежовані. У скороченому сечовому міхурі слизова оболонка утворює глибокі складки і вистелена перехідним епітелієм (1) (див. препарат 32). Під епітелієм знаходиться товста власна пластинка слизової оболонки (2), яка без чіткої межі переходить в пухку сполучну тканину підслизового прошарку (3).

М'язова оболонка складається з трьох шарів гладких міоцитів: внутрішнього - поздовжнього (4), середнього - циркулярного (5), зовнішнього - поздовжнього (6).

Зовнішня оболонка представлена пухкою сполучною тканиною (адвентиція) або покрита мезотелієм (7) у ділянці серозної оболонки.

Препарат 121. Сечовий міхур.