ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Сечові органи

Препарат 120. Сечовід.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

На препараті - сечовід дрібної тварини на поперечному зрізі. При малому збільшенні відзначаємо зірчасту форму його просвіту (1) і розглядаємо оболонки його стінки: слизову, підслизовий прошарок, м'язову і адвентиційну.

Внутрішня, слизова оболонка утворює високі складки, вкрита перехідним епітелієм (уротелієм) (2). Основний шар цього епітелію представлений дрібними клітинами з овальними і круглими ядрами. Проміжний шар містить чотири - п'ять рядів більших за розмірами клітин. Поверхневий шар складається з найбільших клітин - поверхневих уротеліоцитів. Власна пластинка слизової оболонки (3) - пухка сполучна тканина. М'язова пластинка слизової оболонки відсутня. Підслизовий прошарок тонкий (4).

М'язова оболонка утворена з трьох шарів гладких міоцитів: внутрішнього - поздовжнього (5), середнього - циркулярного (6), зовнішнього - поздовжнього (7).

Адвентиційна оболонка (8) представлена пухкою сполучною тканиною і містить кровоносні судини і нерви.

Препарат 120. Сечовід.