ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Сечові органи

Препарат 119. Нирка.

Забарвлення: гематоксилін і еозин. Збільшення: х80.

Зріз зроблено через кіркову і мозкову речовину нирки. Зовні нирка вкрита волокнистою капсулою (1). Основна маса кіркової речовини утворена звивистими трубочками (канальцями) (2), перерізаними в різних напрямках. Серед них більш інтенсивним забарвленням відрізняються ниркові тільця (3). У кіркову речовину зсередини заглиблюються мозкові промені (4), які прямують радіально і розрізані поздовжньо. Глибше розміщується мозкова речовина (5). Мозкова речовина представлена нирковими пірамідами, в яких містяться прямі трубочки (канальці).

Окремо на великому збільшенні показано, що ниркове тільце утворене судинним клубочком (6), капіляри якого бачимо на розрізах у різних проекціях. Ендотеліоцити капілярів мають видовжені ядра. У просвіті часто знаходяться поодинокі еритроцити. Клубочкова капсула (7) має два листки: внутрішній і зовнішній. Внутрішній листок не ідентифікується, оскільки він зливається зі стінкою капілярів. Зовнішній листок утворений простим плоским епітелієм і відокремлений від внутрішнього вузькою порожниною капсули. Ниркові тільця оточені зрізами проксимальних трубочок (8) (діаметр великий, просвіт вузький нерівний; епітеліоцити мають мутну цитоплазму і облямівку, яку місцями важко розрізнити); тонких відділів (вузький просвіт, малий діаметр, низький епітелій) і дистальних трубочок (9) (епітелій кубічний, контури просвіту - рівні, округлі).

У стромі нирки часто спостерігаються кровоносні судини різного калібру.

Препарат 119. Нирка.