ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи дихання

Препарат 116. Легеня мертвонародженого.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Вивчення цього препарату переконує в тому, що розвиток легені (бронхового дерева) відбувається аналогічно розвитку складної розгалуженої альвеолярної залози.

На малому збільшенні можна побачити строму органа, багату на клітини сполучної тканини (1), в якій трапляються перерізані в різних напрямках кровоносні судини (2). Звертаємо увагу на відносно широкі просвіти зі звивистими границями. Це розрізи дрібних бронхів (3), вистелених кубічним епітелієм. Поряд із цим, можна побачити відносно вузькі просвіти комірок (4). Вони знаходяться в нерозправленому стані і вистелені таким же кубічним епітелієм, як і бронхи. Лише після першого вдиху комірки розправляються, а їхній епітелій сплощується.

Препарат 116. Легеня мертвонародженого.