ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 10. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або АНЕЛІДИ (Annelida)

План

1. Загальна характеристика типу Кільчасті черви.

2. Прогресивні риси типу Кільчасті черви.

3. Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Poiychaeta).

4. Клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oiigochaeta).

5. Клас П'явки (Hirudinea).

6. Ускладнення вільноживучих червів порівняно з паразитичними червами.

Основні поняття: гомономна сегментація, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла (целом), метанефридії, метаморфоз, параподії, трохофора, гірудин.