ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 10. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або АНЕЛІДИ (Annelida)

3. Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Poiychaeta)

Цей клас кільчастих червів об’єднує близько 8 000 тисяч видів (в Україні — близько 200). За невеликим винятком вони живуть у морях. Одні з представників ведуть активний спосіб життя (нереїда), тихоокеанський палоло), інші — сидячий (піскожил). Розміри багатощетинкових червів варіюють: тихоокеанський палоло може сягати одного метра, нереїда — від 7 до 10 см, піскожил — 30 см.

Характерними ознаками багатощетинкових червів є:

1) чітко виражений головний кінець тіла має численні придатки та дві пари вічок;

2) наявність на кожному сегменті по парі параподій із пучками щетинок;

3) на параподіях у багатьох морських видів поліхет містяться розгалужені зябра; у сидячих червів дихальну функцію виконує вінчик щупалець на головній лопаті;

4) живлення в основному водоростями (проте, піскожил, крім водоростей, вживає, дрібних тварин і різні неживі частинки, які захоплює разом із піском);

5) роздільностатевість більшості поліхет;

6) запліднення яєць зовнішнє (відбувається у воді);

7) розвиток непрямий: з яйця з’являється личинка — трохофора, яка плаває за допомогою війок і зовсім не схожа на дорослих червів; така личинка росте, розвивається, внаслідок чого кількість сегментів тіла збільшується.