ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (Arthropoda)

1.Загальна характеристика типу Членистоногі (Arthropoda)

Найчисленніший тип тварин — відомо понад 1,8 млн. видів, поширених у всіх частинах світу, у тому числі в Україні — близько 25 тисяч. Членистоногі входять до складу найрізноманітніших біоценозів, населяючи моря й океани, прісні водойми, Грунти, поверхню суходолу всіх кліматичних зон від тропіків до приполярних областей. Навіть у високих широтах Арктики і на узбережжі Антарктиди було виявлено окремі види кліщів та ногохвосток. Трапляються членистоногі й у пустелях. Багато серед них паразитичних форм. Рештки вимерлих примітивних членистоногих — трилобітів — збереглися у відкладеннях початку палеозойської ери.

Класифікацію типу подано в таблиці 8.

Таблиця 8

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПУ ЧЛЕНИСТОНОГІ

Тип Членистоногі

підтип Трілобіти

підтип Зябродихаючі

підтип Хеліцерові

підтип Трахейні

клас Трілобіти

клас Ракоподібні

класи

надклас

Багатоніжки

Ракоскорпіони

надклас

Мечехвости

Шестиногі

Павукоподібні

клас закритощелепні

Морські павуки

клас відкрито щелепні (комахи)

Типовими представниками типу Членистоногі є комахи, кліщі, багатоніжки, павуки, раки, креветки.

Характерними ознаками членистоногих є:

✵ поява членистих кінцівок, які підняли тіло цих тварин над субстратом, що зменшило тертя тіла об поверхню і забезпечило прогресивний розвиток способів переміщення;

✵ тіло сегментоване; сегменти не рівнозначні — гетерономні (від грецьк. heteros — інший, nomos — частка);

✵ спостерігаються злиття і стабілізація кількості сегментів, що утворюють тагми (відділи): голову, груди (або головогруди) і черевце.

✵ тіло членистоногих вкрите кутикулою, яка складається з хітину (складний полісахарид) і білків; кутикула виконує роль зовнішнього скелета, оскільки до неї прикріплюються м’язи, а також захищає організм від негативних впливів навколишнього середовища; шкірно- м’язового мішка у членистоногих немає;

✵ у зв’язку з наявністю кутикули ріст членистоногих супроводжується линьками;

✵ виникнення посмугованої мускулатури, яка порівняно з гладенькою має значно вищу здатність до скорочення та забезпечує різноманітність і високу точність рухів;

✵ порожнина тіла у членистоногих змішана (міксоцель); вона утворюється в результаті злиття целома із залишками первинної порожнини;

✵ будова органів травлення членистоногих залежить від типу живлення; спільним є те, що вони складаються із трьох відділів: передньої, середньої і задньої кишки; рот оточений видозміненими кінцівками — ротовими органами, які допомагають здобувати, подрібнювати і заковтувати їжу; передній і задній відділи кишок вкриті кутикулою, тому перетравлення і засвоєння їжі відбувається в основному в середньому відділі; є набір залоз;

✵ кровоносна система незамкненого типу, що пов’язано з наявністю у цих тварин змішаної порожнини тіла, і характеризується появою центрального пульсуючого органа — серця; є аорта, артерії, з яких кров — гемолімфа виливається в порожнину тіла й омиває внутрішні органи; у серце із порожнини тіла кров надходить крізь отвори у його стінках, які називаються остіями; у деяких членистоногих кровоносної системи немає або вона представлена лише серцем;

✵ дихальна система: у водяних форм — зябра, у наземних — легені (видозмінені кінцівки) і трахейна система;

✵ видільна система представлена видозміненими метанефридіями, або ж мальпігієвими судинами — тоненькими трубочками, що є виростами задньої частини середньої кишки; вони поглинають продукти дисиміляції з крові й виводять їх у задню кишку;

✵ нервова система складається із парного надглоткового ганглія, навкологлоткового нервового кільця і черевного нервового ланцюжка;

рівень розвитку цієї системи характеризується ускладненням надглоткового ганглія з утворенням головного мозку та концентрацією гангліїв черевного нервового ланцюжка;

✵ органи чуття членистоногих різноманітні і досконалі; більша частина цих тварин має прості або складні (фасеточні) очі, у деяких видів є ті й другі; фасеточні очі складаються з численних оматидіїв, кожен із яких бачить лише ту частину предмету, що знаходиться перед ним; в цілому у фасеточному оці утворюється пряме мозаїчне зображення предмету; прості очі призначені для розрізнення інтенсивності освітлення; у членистоногих добре розвинені органи дотику, хімічного чуття, статоцисти та ін.;

✵ у поведінці членистоногих, крім простих безумовних рефлексів за типом таксисів, спостерігаються складні форми інстинктивної поведінки, пов’язані з добуванням їжі, розмноженням, турботою про потомство, захистом від ворогів; цим тваринам властива здатність до вироблення умовних рефлексів;

✵ членистоногі переважно роздільностатеві, інколи — гермафродити; часто спостерігається статевий диморфізм;

✵ запліднення здебільшого внутрішнє, проте деяким видам властивий партеногенез (розвиток яйцеклітини без запліднення);

✵ розвиток може бути як прямий, так і з перетворенням (метаморфозом).