ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 10. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або АНЕЛІДИ (Annelida)

6.Ускладнення вільноживучих червів порівняно з паразитичними червами

Вільноживучі черви мають вищий рівень організації порівняно з паразитичними червами:

✵ сильніше розвинена мускулатура, яка сприяє вільному пересуванню в середовищі існування;

✵ краще розвинені травна і нервова системи та органи чуття.