ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 4. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

3.Особливості будови та життєдіяльності тваринної клітини

Клітини тваринних організмів також мають всі ознаки будови еукаріотичної клітини (рис. 6), хоча є певні особливості.

Рис. 6. Схема будови тваринної клітини:

1 - ядро; 2 - ядерце; 3 - ядерна оболонка; 4 - ендоплазматична сітка; 5 - мітохондрії; 6 - цитоплазма; 7 - лізосоми; 8 - комплекс Гольджі; 9 - поверхневий апарат клітини (плазматична мембрана, глікокалікс).

Клітини тварин не мають пластид, тому вони є гетеротрофами. В обміні речовин тваринних клітин наявна сечовина. Запасальним полісахаридом у них є глікоген.

Більшість тварин — здатні до руху організми, і їхні тканини мають бути еластичними. Тому клітини тварин позбавлені клітинних стінок. Проте у одноклітинних тварин, представників підцарства Найпростіші, поверхневий апарат часто утворює твердий опорний шар або пружну плівку — пелікулу (від лат. pellicula — шкірка, плівка). Через відсутність клітинних стінок підмембранний комплекс не тільки підтримує форму клітин, а й може зумовлювати її зміни. Через складність організації багатоклітинних тварин особливе значення для них має взаємодія між клітинами. Вона забезпечується рецепторними та сигнальними молекулами, що знаходяться на поверхні клітини.

Надмембранний комплекс тваринних клітин — глікокалікс (від лат. glikis — солодкий, callum — товста шкіра). Він складається з білків, зв’язаних із вуглеводами і, частково, зі сполук ліпідів з вуглеводами. Глікокалікс приєднується до плазматичної мембрани і забезпечує безпосередній зв’язок клітин з навколишнім середовищем та зв’язок між клітинами. Через нього клітина сприймає подразники.