ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 4. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ ТВАРИН

Питання для самоперевірки

1. Які вчені зробили найвагоміший внесок у становлення цитології?

2. Назвіть положення сучасної клітинної теорії.

3. Доведіть роль клітинної теорії у розвитку біології.

4. Розкрийте загальну будову та життєдіяльність клітин еукаріотів.

5. Охарактеризуйте найважливіші особливості будови і життєдіяльності клітин тварин.