ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 14. ІНФРАТИП ЩЕЛЕПНОРОТІ (Gnathostomata). НАДКЛАС РИБИ (Pisces)

2.Загальна характеристика надкласу Риби

Усі численні види риб — водяні хребетні. Надклас Риби утворений двома класами:

1) клас Хрящові риби (Chondrichthyes) — 630 видів;

2) клас Кісткові риби (Osteichthyes) — понад 20 тисяч видів.

Біологічно риби стоять на значно вищому ступені еволюційного

розвитку, ніж круглороті. Риби виникли у силурі, а у девоні були панівною групою тваринних організмів.

Іхтіологія (від грецьк. іхтіс — риба, логос — учення) — розділ зоології, який вивчає риб.

Загальна характеристика надкласу Риби:

1. Доповнення або заміна осьового скелета (хорди) хрящовим, а потім і кістковим хребтом.

2. Утворення черепа, що оточує мозок.

3. Поява щелеп — апарату для захоплювання здобичі.

4. Виникнення парних плавців, що забезпечують велику рухливість.

5. Диференціювання травної залози на окремі спеціалізовані органи — печінку і підшлункову залозу.

6. Організація елементів видільної системи у відокремлене спеціалізоване утворення — первинні нирки.

7. Утворення органів дихання — зябер, завдяки яким у риб значно підвищилося споживання кисню.

8. Прогресивний розвиток нервової системи, що виражається в значному збільшенні переднього відділу мозку й мозочка — структур, які забезпечують координацію руху.

Особливості зовнішньої будови риб у зв’язку з життям у воді:

✵ Форма тіла обтічна.

✵ Шкіра слизиста, часто вкрита лускою.

✵ Плавці (парні: грудні та черевні; непарні: спинний, хвостовий) — органи руху.

✵ Із боків на тулубі та хвості — бічна лінія (орган чуття).

✵ Добре розвинені органи чуття: зору, слуху, рівноваги.

Особливості внутрішньої будови риб у зв’язку з життям у воді:

✵ Органи дихання — зябра.

✵ У кісткових риб — гідростатичний орган (плавальний міхур).

✵ Головний мозок складається з п’яти добре розвинутих відділів; мозочок розвинений досить добре, що дозволяє координуватиє рухи риби у воді.