ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ΧΟΡΔΟΒΙ - CHORDATA

ПІДТИП ЛИЧИНКОХОРДОВІ, АБО ПОКРИВНИКИ, - UROCHORDATA, АБО TUNIKATA

КЛАС САЛЬПИ - SALPAE

Відомо 25 видів сальп, поширених по всіх океанах, за винятком Північного Льодовитого. У фауні України відсутні.

Тіло видовжене, циліндричне, довжиною від кількох мм до 33 см. Ротовий і клоакальний сифони розміщені на протилежних кінцях. За будовою подібні до асцидій. Тіло вкрите тонкою, студенистою, напівпрозорою тунікою. Крізь неї просвічуються мускульні тяжі, які, ніби обручі на діжці, оперезують тіло тварини. М’язи поперечносмугасті (у асцидій - гладенькі). Унаслідок їх послідовного скорочення вода надходить із глотки до атріальної порожнини і з силою виштовхується через клоакальний сифон. Тварина рухається вперед (рис. 162).

Рис. 162. Зовнішній вигляд (А) і будова (Б) сальпи:

А: 1 - туніка; 2 - мускульні стрічки; 3 - ротовий сифон; 4 - глотка; 5 - ендостиль; 6 - зябровий отвір; 7 - кишка; 8 - клоака;

9 - клоакальний сифон. Б: 1 - туніка; 2 - мантія; 3 - ротовий сифон; 4 - глотка; 5 - ендостиль; 6 - зябра; 7 - стравохід; 8 - шлунок;

9 - травна залоза; 10 - кишка; 11 - клоака; 12 - клоакальний сифон; 13 - серце; 14 - столон; 15 - нервовий ганглій; 16 - око.

Сальпам властиве чергування безстатевого і статевого поколінь (метагенез), пов’язане з утворенням складних поліморфних колоній. Із заплідненого яйця розвивається нестатева особина, що шляхом брунькування утворює ланцюжок дочірніх особин, яких може налічуватися сотні і навіть тисячі. Відокремившись від материнського організму, вони перетворюються на статеві (гермафродитні) особини. Із заплідненого яйця розвивається зародок, з якого формується нестатева особина.