ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ΧΟΡΔΟΒΙ - CHORDATA

ПІДТИП ЛИЧИНКОХОРДОВІ, АБО ПОКРИВНИКИ, - UROCHORDATA, АБО TUNIKATA

КЛАС АПЕНДИКУЛЯРІЇ - APPENDICULARIAE

Клас об’єднує близько 60 видів дрібних плаваючих планктонних організмів, які за зовнішнім виглядом подібні до личинок асцидій. Тіло завдовжки 0,8-2,5 см складається із тулуба і хвоста (рис. 163). Ротовий отвір переходить в об’ємну глотку з добре розвиненим ендостилем. Зябрових отворів лише одна пара. Атріальної порожнини немає. Хорда зберігається протягом усього життя. Над глоткою є мозковий ганглій, з яким пов’язані статоцист, світлочутливе очко та нюхова ямка. Від нього майже до кінця хвоста тягнеться над хордою нервовий стовбур; біля основи хвоста розміщений хвостовий ганглій. Кровоносна система подібна до такої в асцидій. Серце робить до 250 скорочень за хвилину. Справжньої туніки в апендикулярій немає. Ектодермальні клітини виділяють слиз, із якого утворюється футляр. У ньому тваринка вільно рухається. Отвір у передній частині затягується решіткою із тонких слизистих ниток. У задній частині футляра є вихідний отвір. Постійно рухаючи широким хвостом, апендикулярій створює потік води, яка всмоктується через решітку і з силою виштовхується через вихідний отвір. Унаслідок цього тваринка просувається вперед (гідрореактивний рух). На слизистій решітці затримуються одноклітинні водорості та тварини, а також часточки органічних речовин; ними апендикулярій живиться. Через певний час (4-20 годин) решітка забруднюється, і потік води припиняється; апендикулярія залишає футляр. Ектодермальні клітини починають продукувати слиз, з якого протягом 1-1,5 годин (іноді за 25 хвилин) утворюється новий «будиночок».

За способом розмноження - гермафродити. Личинкова стадія відсутня. Вважають, що апендикулярії - нащадки асцидій, які набули здатності розмножуватися у личинковій стадії (неотенія).

Рис. 163. Зовнішній вигляд (А) і будова (Б) апендикулярії.

А: 1 - футляр; 2 - апендикулярій; 3 - сито, крізь яке надходить у будиночок вода; 4 - ловча сітка; 5 - вихідний отвір будиночка;

6 - стінка футляра; 7 - отвір, через який тварина може покинути футляр.

Б: 1 - рот; 2 - глотка; 3 - ендостиль; 4 - зябровий отвір; 5 - стравохід; 6 - шлунок; 7 - кишка; 8 - анальний отвір; 9 - серце;

10 - нервовий ганглій і спинний нерв; 11 - статоцист; 12 - миготлива ямка; 13 - сім’яник; 14 - яєчник з яйцями; 15 - м’язи хвоста;

16 - хорда; 17 - нервові ганглії хвоста.

У фауні України апендикулярії представлені одним видом - Oikopleura dionica.

Личинковохордові відіграють певну роль у водних біоценозах. Вони є біофільтраторами, живлячись фіто- та зоопланктоном, а також органічними рештками. Личинок тунікат поїдають риби- планктофаги. У перспективі можливе промислове використання асцидій. Підрахунки показали, що у місцях масового скупчення асцидій можна одержати з 1 га морського дна до 30 кг ванадію і 300 кг клітковини при їх переробці.

Запитання і завдання: 1. Виділіть істотні ознаки підтипу Личинкохордові. 2. За якими особливостями асцидій відносять до підтипу Личинковохордові? 3. Дайте загальну характеристику представників класу Сальпи. 4. Підтвердіть або спростуйте думку окремих вчених про те, що апендикулярії - нащадки асцидій. 5. Яка роль Личинковохордових у водних біоценозах?