ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

ДОДАТОК 2.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ТЕМА: ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЛАНЦЕТНИКА

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва


ЗАМАЛЮВАТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Замалювати зовнішню будову ланцетника і позначити частини його тіла: передротовий отвір з щупальцями, атріопор, анальний отвір, м'язову систему (міомери і міосепти)
Завдання 2. На фіксованому препараті розглянути під лупою і мікроскопом внутрішню будову ланцетника. Замалювати і підписати хорду, нервову трубку, очки Гессе, глотку, кишку, печінковий виріст, статеві залози.
Завдання 3. На схемі поперечного розрізу ланцетника в ділянці зябрового відділу і кишки підписати складові частини.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


Завдання 4. На схемі будови кровоносної системи ланцетника підписати черевну аорту, приносні та виносні зяброві аорти, сонні артерії, спинну аорту, підкишкову вену, ворітну систему печінкового виросту, печінкову вену.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Завдання 5. На схемі видільної системи ланцетника підписати складові частини

1.


2.


3.


Завдання 6. Розглянути схему розвитку ланцетника, підписати рисунок та описати основні стадії дроблення ланцетника.ТЕМА: ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП ОБОЛОНКОВІ (ПОКРИВНИКИ) - TUNICATA, або ЛИЧИНКОХОРДОВІ - (UROCHORDATA)

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва
ЗАМАЛЮВАТИ ТА ПІДПИСАТИ МАЛЮНКИ

Завдання 1. Вивчити зовнішню будову асцидії. Підписати рисунок

16.


17.


18.


19.


Завдання 2. Вивчити внутрішню будову асцидії. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 3. Вивчити будову ендостиля. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Завдання 4. Вивчити будову та розвиток личинки асцидії. Підписати рисунок.

20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


Завдання 5. Вивчити будову піросом. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


Завдання 6. Вивчити будову сальпи. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


Завдання 8. Вивчити будову діжечників. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


Завдання 9. Вивчити будову апендикулярій. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


ТЕМА: ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БУДОВА КРУГЛОРОТИХ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назваРОЗГЛЯНУТИ РИСУНКИ ТА ВИВЧИТИ БУДОВУ КРУГЛОРОТИХ

Завдання 1. Вивчити зовнішню будову річкової міноги. рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


Завдання 2. Замалювати топографію внутрішніх органи міноги та підписати рисунок.
Завдання 3. Вивчити будову передньої частини тіла міноги.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


Завдання 4. Розглянути дихальну систему міноги, піскорийки. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 6. На схемі кровообігу міноги зафарбувати і підписати судини артеріальної і венозної систем.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


Завдання 7. Розглянути скелет міноги. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


Завдання 8. Вивчити будову головного мозку міноги. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


Завдання 9. Замалювати схему будови бокової лінії міноги. Підписати рисунок
Завдання 10. Замалювати схему будови ока міноги. Підписати рисунок
Завдання 11. Вивчити будову вуха міноги

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


Завдання 12. Користуючись нижченаведеними таблицями визначити подані на рисунку міноги. Підписати видові назви українською та латинською мовами.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДКЛАСУ РИБ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Розглянути основні типи рухів риб та підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Завдання 2. Розглянути різні форми тіла риб, підписати їх та зазначити кому вони належать.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


Завдання 3. За формою голови визначити та підписати життєві форми риб

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


Завдання 4. Розглянути будову тіла риб та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


Завдання 5. Розглянути типи хвостових плавців, підписати їх назви та зазначити, для яких видів риб вони характерні.

А


Б


В


Г


Д


Завдання 6. Розглянути типи спинних плавців та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


Завдання 7. Розглянути типи луски та її видозміни. Підписати рисунок та зазначити види риб з характерною для них лускою.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 8. Розглянути типи ротів у риб та рибоподібних, підписати рисунок та зазначити види риб яким вони належать

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


Заняття 9. Проаналізувати особливості травної системи риб та підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Завдання 10. Розглянути особливості будови кровоносної системи. Підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Завдання 11. Вивчити механізм водно-сольового обміну у риб. Зробити необхідні підписи, та описати процеси для зазначених груп риб.ТЕМА: ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БУДОВА ХРЯЩОВИХ РИБ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва


РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Вивчити і замалювати зовнішню будову акули. Зробити необхідні позначки та підписи.
Завдання 2. Розглянути та замалювати з двох сторін зовнішню будову ската. Зробити необхідні позначки та підписи.
Завдання 3. Розглянути будову плакоїдної луски та її перехід в зуби акули. Підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Завдання 4. Розглянути скелет акули та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


Завдання 5. Розглянути будову черепа та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


Завдання 6. Розглянути будову поясів кінцівок акули та підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Завдання 7. Вивчити розміщення внутрішніх органів акули. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 8. На схемі кровообігу розглянути, зафарбувати червоним та синім кольором і підписати судини артеріальної і венозної систем.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


Завдання 9. Розглянути будову мозку акули та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 10. Розглянути бічні лінії акули. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 11. Розглянути будову перетинчастого лабіринту. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


Завдання 12. Розглянути будову статевої системи акули та підписати рисунок.

Завдання 13. Розглянути будову яєць акули та підписати рисунок.

А


Б


В


Г


ТЕМА: ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ БУДОВА КІСТКОВИХ РИБ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва


РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Розглянути поділ тіла кісткових риб на відділи. Вивчити основні схеми зняття морфометричних параметрів. Підписати рисунок.

А


Б


В


Г


Д


Ж


З


Е


И


К


Л


М


Завдання 2. Розглянути будову шкіри кісткових риб. Підписати рисунок

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


Завдання 3. Розглянути основні типи кісткової луски. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 4. Розглянути під мікроскопом або лупою луску різних костистих риб. Визначити вік. Замалювати та підписати рисунок.
Завдання 5. Розглянути скелет костистої риби. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 6. Розглянути будову хребців, їх типи. Підписати рисунок.

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 7. Розглянути скелет плавців. Підписати рисунок.

36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


Завдання 8. Розглянути типи променів плавців та видозміни плавців. Підписати рисунок.___________________________________________

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 9. Вивчити будову черепа кісткових риб. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


Завдання 10. Розглянути будову та здійснити опис механізму дії дихальної системи. Підписати рисунки.

43.


44.


45.


46.


47.


Завдання 11. Вивчити будову кровоносної системи та підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


Завдання 12. Розглянути зв'язок кровоносної та дихальної системи. Підписати рисунок.

Завдання 4. Порівняти травну систему хижих та рослиноїдних риб. Підписати рисунок.

Завдання 5. Зазначити, які типи глоткових зубів і яких коропових наведені на рисунку.

А


Б


В


Г


Завдання 6. Розглянути будову нервової системи. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


Завдання 7. Розглянути органи чуття та їх зв’язок з нервовою системою. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 8. Розглянути будову статевої системи. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


ТЕМА: ЗОВНІШНЯ БУДОВА ТА СКЕЛЕТ ЗЕМНОВОДНИХ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва


РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Розглянути зовнішню будову амфібій. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 2. Розглянути та підписати органи, що розміщуються на голові жаби.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


Завдання 4. Розглянути та підписати рисунок скелетів земноводних.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


Завдання 6. Розглянути будову грудного пояса жаби. Підписати рисунок.

48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.


63.


64.


Завдання 7. Розглянути поперечний розріз черепа жаби, вивчити будову внутрішнього та середнього вуха. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Завдання 8. Розглянути будову тазового пояса жаби. Підписати рисунок.

65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72.


73.


74.


75.


76.


77.


78.


79.


Завдання 8. Розглянути будову статевої системи. Підписати рисунок

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


ТЕМА: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМНОВОДНИХ

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 2. Розглянути будову дихальної системи амфібій. Підписати рисунок.

1.


2.


3.


Завдання 3. Дослідити механізм дихання земноводних та підписати рисунок.

Завдання 4. На схемі кровообігу замалювати кольоровими чорнилами і підписати судини артеріальної і венозної систем.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


Завдання 5. Розглянути будову головного мозку. Підписати рисунок.

Завдання 6. Вивчити будову видільної та статевої системи жаби. Підписати рисунок.

Завдання 7. Ознайомитись з основними етапами розвитку жаби. Підписати рисунок.

Завдання 8. Записати земноводних Київської області та характерні для них біотопи.ТЕМА: ЗОВНІШНЯ БУДОВА ТА СКЕЛЕТ ПЛАЗУНІВ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назваРОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Вивчити зовнішню будову рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 2. Розглянути будову шкіри рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 3. Вивчити будову скелету ящірки. Підписати рисунок.

Завдання 4. Розглянути будову скелету черепах. Підписати рисунок.

Завдання 5. Розглянути будову скелету змій. Підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути будову крокодила. Підписати рисунок.

Завдання 7. Ознайомитись з будовою та кінетизмом черепа змій. Підписати рисунок.

Завдання 8. Вивчити будову верхнього поясу кінцівок рептилій. Підписати рисунок.

ТЕМА: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ПЛАЗУНІВ

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Ознайомитись з топографією внутрішніх органів. Підписати рисунок.

Завдання 2. Вивчити будову травної системи та підписати рисунок.

Завдання 3. Дослідити особливості будови ротового апарату рептилій та підписати рисунок.

Завдання 4. Розглянути будову кровоносної системи рептилій та підписати рисунок.

Завдання 5. Розглянути будову серця ящірки та крокодила. Підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути будову дихальної системи рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 7. Ознайомитись з типами легень рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 8. Вивчити будову нервової системи. Підписати рисунок.

Завдання 9. Розглянути будову головного мозку рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 10. Вивчити органи чуття рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 11. Вивчити сечостатеву систему рептилій. Підписати рисунок.

Завдання 2. Записати плазунів Київської області та характерні для них біотопи.ТЕМА: ЗОВНІШНЯ БУДОВА ПТАХІВ

Систематичне положення об'єкта:

Таксон

Українська назва

Латинська назва

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Дослідити зовнішню будову тіла та підписати рисунок.

Завдання 2. Розглянути розміщення (А) та типи пер (Б) на верхніх кінцівках птахів. Підписати рисунок.

Завдання 3. Розглянути топографію розміщення пір’яного покриву та підписати рисунок.

Завдання 4. Замалювати та підписати основні етапи розвитку пера птахів.

Завдання 5. Вивчити основні типи пер у птахів та підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути рогові видозміни у птахів. Підписати рисунок.

Завдання 7. Розглянути рисунок кінцівок та зазначити яким птахам за способом життя вони належать.

Завдання 8. Розглянути рисунок дзьобів та зазначити яким птахам за способом життя вони належать.

Завдання 9. Користуючись літературними джерелами скласти список птахів, для яких характерні специфічні морфометричні характеристики, спосіб життя та інші особливі риси.

ТЕМА: БУДОВА СКЕЛЕТУ ТА М’ЯЗОВА СИСТЕМА ПТАХІВ

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Вивчити топографію скелету птахів і підписати рисунок.

Завдання 2. Розглянути особливості прикріплення та рухів ребер птахів, та описати їх рухи при диханні. Підписати рисунок.

Завдання 3. Вивчити будову тулубового відділу птахів. Підписати рисунок.

Завдання 4. Вивчити будову куприкового відділу птахів, та записати з яких частин він складається. Підписати рисунок.

Завдання 5. Розглянути череп птахів. Підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути пояси верхніх та нижніх кінцівок птахів. Підписати рисунок

Завдання 7. Розглянути особливості прикріплення та роботи м’язів верхньої та нижньої кінцівки. Підписати рисунок.

ТЕМА: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ПТАХІВ

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Вивчити топографію внутрішніх органів птахів і підписати рисунок.

Завдання 2. Розглянути особливості прикріплення та рухів ребер птахів, та описати їх рухи при диханні. Підписати рисунок.

Завдання 3. Вивчити будову артеріальної системи птахів. Підписати рисунок.

Завдання 4. Вивчити будову венозної системи птахів. Підписати рисунок.

Завдання 5. Вивчити будову дихальної системи птахів. Підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути сечостатеву систему птахів. Підписати рисунок.

Завдання 7. Розглянути нервову систему птахів. Підписати рисунок.

Завдання 8. Розглянути будову ока птахів. Підписати рисунок.

Завдання 9. Розглянути будову яйця птахів. Підписати рисунок.

Завдання 10. Записати птахів Київської області та характерні для них біотопи.

ТЕМА: ЗОВНІШНЯ БУДОВА, СКЕЛЕТ І МУСКУЛАТУРА ССАВЦІВ

Систематика

Таксон

Українська назва

Латинська назва


РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Розглянути форму та частини тіла різних ссавців і підписати рисунки.

Завдання 2. Замалювати будову шкіри ссавців і підписати рисунок.

Завдання 3. На нижченаведених рисунках розглянути основні видозміни шкіри та підписати рисунки.

Завдання 1. Розглянути будову скелету ссавців і підписати рисунок.

Завдання 2. Розглянути загальну будову хребця ссавців і підписати рисунок.

Завдання 3. Розглянути загальну будову різних хребців ссавців і підписати рисунок.

Завдання 4. Розглянути будову черепа ссавців і підписати рисунок.

Завдання 5. Розглянути будову пояса (А) та нижніх кінцівок (Б) ссавців і підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути типи кінцівок ссавців і підписати рисунок.

Завдання 7. Розглянути основні групи м’язів ссавців і підписати рисунок.

Завдання 8. Розглянути будову пояса та верхніх кінцівок ссавців і підписати рисунок.

ТЕМА: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ССАВЦІВ

РОЗГЛЯНУТИ ТА ПІДПИСАТИ РИСУНКИ

Завдання 1. Вивчити топографію внутрішніх органів ссавців і підписати рисунок

Завдання 2. Розглянути розміщення слинних залоз ссавців ссавців і підписати рисунок

Завдання 3. Розглянути топографію внутрішніх органів ссавців і підписати рисунок

Завдання 4. Розглянути будову шлунків ссавців і підписати рисунок.

Завдання 5. Розглянути будову шлунка жуйних ссавців і підписати рисунок.

Завдання 6. Розглянути будову кровоносної системи та серця ссавців і підписати рисунок.

Завдання 7. Розглянути будову легень ссавців і підписати рисунок.

Завдання 8. Розглянути нервову систему ссавців і підписати рисунок.

Завдання 9. Вивчити будову сечостатевої системи ссавців і підписати рисунок

Завдання 10. Записати ссавців Київської області.