ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.2. ПРЕПАРАТИ НА ОСНОВІ БІОМАСИ

22.2.2. Добрива

Препарати бульбочкових бактерій: ризобін, ризоторфін (нітрагін). Ризобін (сухий препарат) і ризоторфін (торфовий препарат) являють собою бактеріальні добрива, виготовлені на основі активних життєздатних бульбочкових бактерій роду Rhizobium і використовуються для підвищення врожаю бобових культур: гороху, квасолі, сої, бобів, люцерни, люпину та ін. Ці препарати відомі також за назвою “нітрагін”.

Препарати бульбочкових бактерій є ефективними тільки в активному стані. Для цього культура повинна бути забезпече на вологою, поживними речовинами, газообміном, рости при оптимальній температурі. Всі ці умови можуть бути легко виконані, якщо підібрати відповідний субстрат-носій. Таким вимогам відповідає торф. Основним його недоліком є нестандартність, оскільки торф часто може містити токсичні речовини, які пригнічують ріст бульбочкових бактерій.

У колишньому СРСР торфовий препарат бульбочкових бактерій був уперше виготовлений у 30-х роках XX ст., проте його промислове виробництво було налагоджено значно пізніше. Технологія виробництва торфового препарату за назвою “ризоторфін” була розроблена у ВНДІ сільськогосподарської мікробіології ВАСГНДЛ.

Найпоширенішим способом використання ризоторфіну є передпосівна обробка насіння бобових рослин. Для цього насіння зволожують 2,0-2,5 % води, добавляють ризоторфін і перемішують у машинах для протравлювання насіння. Витрати ризоторфіну становлять 200 г на гектарну норму будь-якого насіння бобових. Обробку проводять у день посіву. Урожайність підвищується на 1-10 ц з одного гектара.

Для одержання ризобіну культуральну рідину після вирощування ризобій піддають сепарації, в результаті одержують

біомасу у вигляді пасти з вологістю 70-80 %. Пасту змішують із захисним середовищем (вміщує мелясу та тіосечовину у співвідношенні 20:1) і висушують у вакуум-сушильних шафах при 30-35 С і за надлишкового тиску 10-13 кПа.

Препарати вільно існуючих азотфіксаторів (азотобактерин). Азотобактерин — бактеріальне добриво, виготовлене на основі культури вільно існуючого ґрунтового азотфіксатора Azotobacter chrooсоссum. Випускають азотобактерин сухий і торфовий (ґрунтовий).

Фосфобактерин. Це бактеріальне добриво, яке містить спори Bacillus megaterium var. phosphaticum. Бактерії здатні перетворювати складні фосфорорганічні сполуки (нуклеїнові кислоти, нуклеопротеїди та ін.) та важкорозчинні мінеральні фосфати (пірофосфати, поліфосфати) в доступну для рослин форму. Крім того, бактерії синтезують біологічно активні речовини (зокрема вітаміни), які стимулюють ріст рослин. Фосфобактерин не є замінником фосфорних добрив і не діє без них. Це препарат зі стимулювальним ефектом.