ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.2. ПРЕПАРАТИ НА ОСНОВІ БІОМАСИ

22.2.1. Пробіотики

У наш час набули поширення поняття пробіотики, пребіотики, пребіотичні продукти, еубіотики.

Термін “пробіотики” в буквальному перекладі означає “для життя”. Пробіотики (синонім поняття еубіотики) — де живі мікроорганізми, які у разі введення у корми тварин або до складу харчових продуктів людини позитивно діють на організм, оздоровляючи мікрофлору кишечника. На відміну від цробіотнків, пребіотики — це речовини або дієтичні інгредієнти, які вибірково стимулюють ріст і біологічну активність мікроорганізмів у кишечнику, що в свою чергу позитивно впливає на склад мікробіоценозу. Еубіотики поділяють на дві великі групи: еубіотики на основі чистих культур мікроорганізмів — пробіотики, симбіотики (від слова "симбіоз”) або мультибіотики (препарати, що складаються з 6-8 пробіотиків); еубіотики змішаного складу (з додаванням амінокислот, мікроелементів, моно- та дисахаридів і т.ін.) — симбіотики з різними пребіотичними речовинами.

Більшість спеціалістів і дослідників до пробіотиків-еубіотиків відносять представників нормальної мікрофлори кишечника — біфідобактерії та лактобацили. Їх називають класичними пробіотиками.

Мікроорганізми, що використовуються як основа пробіотиків, повинні відповідати таким вимогам:

мають бути виділені з організму тих видів тварин і людини, для яких вони і будуть призначені;

повинні позитивно впливати на організм хазяїна, що має бути підтверджено лабораторними дослідженнями і клінічними спостереженнями;

за тривалого використання не повинні спричиняти побічних ефектів;

повинні мати високий колонізаційний потенціал, тобто зберігатися в травному тракті до досягнення максимальної позитивної дії (бути стійкими до низьких значень pH, жовчних кислот, антимікробних субстанцій, що продукуються ендогенною мікрофлорою; добре адгезуватися до епітелію відповідних слизових оболонок);

повинні мети стабільні клінічні й технологічні характеристики; повинні мати високу швидкість росту і розмноження в умовах, близьких до таких у кишковому тракті, у разі їхнього культивування in vitro.

Пробіотики для корекції мікрофлори організму людини. Більшість пробіотиків, які є в наш час на фармацевтичному ринку, використовуються для лікування та профілактики дисбактеріозів шлунково-кишкового тракту. Основні з них такі: біфідумбактерин сухий — містить ліофільно висушені живі клітини штамів Bifidobacterium bifidum № 1 і 791. В одній дозі препарату не менше 107 живих клітин. Випускається в таблетках, капсулах, пакетах, флаконах;

біфідумбактерин форте — ліофільно висушені живі клітини біфідобактерій, іммобілізовані на сорбенті (активне вугілля). Водній дозі препарату не менше 107 клітин. Випускається в пакетах по 5 доз;

біфілонг — містить фізіологічні для дітей і дорослих види — Bifidobacterium bifidum і Bifidobacterium langum;

біфікол сухий — комплексний препарат, що складається з Bifidobacterium bifidum та Escherichia coli M-17. Випускається у флаконах;

лінекс — багатокомпонентний пробіотик. Випускається в капсулах. Одна капсула (1 г) містить не менше 1,2· 10: живих ліофілізованих клітин Lactobacillus acidophilus. Bifidobacterium infantis var. liberorum. Bifidobacterium bifidum та Enterococcus faecium;

лактобактерин сухий — висушена мікробна біомаса живих лактобактерій Lactobacillus fermenti і Lactobacillus plantarum;

колібактерин сухий — містить ліофільно висушені живі клітини Escherichia coll № М-17. Випускається в ампулах і таблетках;

біоспорин — складається з двох штамів споро утворювальних бактерій Bacillus subtilis Μ 3 і Bacillus lichemformis, що мають вегетативну і спорову форму. З використанням рекомбінантного штаму Bacillus subtilis 2335/105 був створений пробіотик нового покоління — субалін, який характеризується високою антибактеріальною та антивірусною активністю. Пробіотики на основі бацил розроблені в Інституті мікробіологи і вірусології НАН України.

Серед пробіотиків, що використовуються у ветеринарній практиці, слід відзначити ряд біопрепаратів на основі бактерій-симбіонтів шлунково-кишкового тракту, розроблених в Pocії, наприклад, лактовіт. Цей препарат містить молочнокислі бактерії та вітамін В12. В Інституті мікробіології і вірусології НАН України створено три пробіотичних препарати на основі лактобацил та ентерококів — бовілакт, лактосан, лактин-К, а також препарати на основі живих бацил — бактерин SL та ендоспорин для сільськогосподарських тварин.