ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.7. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

Біологічно активні речовини грибного походження — це ферменти, антибіотики, полісахариди, токсини, стимулятори росту рослин і вітаміни (табл. 8.4). Одні з цих речовин більшою чи меншою мірою пов’язані з клітинними структурами, інші — у значних кількостях виділяються у культуральну рідину. Багато які біологічно активні речовини грибного походження використовуються в промисловості, медицині, сільському господарстві.

Таблиця 8.4

Біологічно активні речовини грибів

Біологічно активна речовина

Продуценти

Ферменти

1

α-Амілаза

Aspergillus awamori, A. niger, A. amylolyticus, Rhtzopus delemur

2

Глюкоаміаза

Aspergillus niger, A. awamori, A. oryzae

3

α –Глюкозидаза

Види родів: Aspergillus та Rhtzopus

4

Декстринази

Види родів: Aspergillus та Rhizopus

5

Целюлази

Trichoderma konlngli, Trichoderma viride, Aspergillus terreus, Aspergillus oryzae, Trichotecium roseum

6

Ксиланази

Види родів: Aspergillus. Fusanum avenaceum

7

Пектинази

Botrylls cinerea, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Fusarium oxysporum, Rhtzopus stolanlfer

8

Протеази

Види родів: Aspergillus. Mucor, Rhizopus. Penlclllium

9

Глюкозоокидаза та каталеза

Penicilllum vitale

Антибіотики

10

Пеніцилін (ногатій)

Penlclllium notatum, Penicilllum chrysogenum

11

Цитрниsн

Penlclllium cltrlnum

12

Гризеофульвін

Penicilllum grlseofulvum

13

Фумігатиy

Aspergillus fumigatus

14

Гліотоксин. віридин

Trichoderma viride

Токсини

15

Стахіботриотоксини

Stachybotrys alternans

16

Дендродохіни

Dendrodochium toxicum

17

Спорофузаріотоксини

Fusorium sporotrlchiflla

18

Афлатоксини

Aspergillus flavus. Aspergillus oryzae

 

Екзополісахариди

19

Склероглюкан

Scterotlum rolfsli, Sclerotium sр. Sclerotium glucanicum

20

Пулулаy

Aureobasidium pullulans

Стимулятори росту та вітаміни

21

Гібереліни

Fusanum moniliforme.

Fusorium oxysporum

22

Вітаміни групи В

Вид роду Aspergillus

23

Каротини

Blacheslea trispora

Органічні кислоти

24

Лимонна кислота

Aspergillus niger, Aspergillus wentii

25

Глюконова кислота

Aspergillus niger

         

Серед біологічно активних сполук, що синтезуються грибами, є первинні та вторинні метаболіти. Первинними метаболітами називаються продукти обміну, необхідні для росту і життєдіяльності продуцента. До вторинних належать метаболіти, які не є необхідними для росту і розмноження продуцента. Прикладом первинних метаболітів можуть бути органічні кислоти, амінокислоти, деякі ферменти. Вторинні метаболіти — антибіотики, екзополісахариди, деякі ферменти.