ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.7. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

8.7.5. Стимулятори росту рослин і вітаміни

Стимулятори (регулятори) росту — це речовини, які в малих кількостях стимулюють ріст рослин. До них належать ауксини та гібереліни.

Ауксини були відкриті в 30-х роках XX ст. За хімічною природою вони належать до групи сполук β-індолілоцтової кислоти. Ауксини утворюються багатьма ґрунтовими сапрофітними бактеріями, актиноміцетами, грибами.

Гібереліни синтезуються грибами Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum. Вперше відкриті у 1935 р. в Японії при вивченні захворювання рису. У наш час відомо кілька десятків гіберелінів. За хімічною природою вони є ациклічними сполуками флуоренового ряду. Після оброблення гіберелінами озимі рослини можуть плодоносити без проходження стадії яровизації (дії низьких температур); дворічні рослини зацвітають у перший рік, стимулюється цвітіння, залежно від обробки одержують плоди томатів без насіння, виноград без кісточок. Під впливом гіберелінів прискорюється розпускання бруньок у берези, каштана, липи.

Вітаміни. Представники роду аспергілів акумулюють у клітинах і виділяють у навколишнє середовище значні кількості тіаміну, рибофлавіну. Синтез вітамінів групи В (тіамін, біотин, піридоксин, пантотенова та нікотинова кислоти) виявлено у різних видів пеніцилів, фузаріїв. Продуцентами каротинів є гриб Blacheelea trispora.