ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.7. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

8.7.4. Токсини грибів

До цієї групи належать метаболіти різної хімічної природи — кислоти, похідні стеролів, ароматичних сполук. Токсини, синтезовані грибами, діють на організм людини, тварин, рослини. Найбільш вивчені токсини, що викликають токсикози у людини та сільськогосподарських тварин. З 40-х років XX ст. почала розвиватись наука мікотоксикологія, яка вивчає токсичні властивості грибів, їх поширення, захворювання, які спричиняються грибами, хімічну природу та властивості токсинів. На сьогоднішній день відомо кілька сотень мікотоксинів, які продукуються 600 видами грибів.

Стахіботриотоксини. Це комплекс токсинів, що утворюються грибом Stachybotrys alternans. Захворювання називається стахіботриотоксикоз і спричиняється згодовуванням тваринам уражених кормів (солома, рідше сіно). До виявлення токсичних властивостей види роду Stachybotrys були описані в літературі як сапрофітні. Людина заражається цією хворобою через контакт з ураженими кормами. Стахіботриотоксин виявляє також токсичну дію щодо рослин, спричиняючи їх некрози та відмирання. За хімічною будовою цей токсин належить до стероїдів. Стахіботриотоксин стабільний у процесі зберігання. Витримує температуру до 120º С без втрати токсичних властивостей впродовж 2 годин. Стійкий до дії мінеральних кислот, марганцевокислого калію, УФ-променів, але нестійкий у лужному середовищі — при обробці соломи або токсину 0,5%-м розчином лугу відбувається його інактивація.

Дендродохіни. Це токсини, що утворюються грибом Dendrodochium toxicum Захворювання називається дендродохіотоксикоз. Характерною особливістю захворювання є швидка загибель тварин — через 12-24 год після поїдання смертельної дози токсичного корму (для коня — 350-450 г ураженої грибом полови). Дендродохінам притаманна також антигрибна дія, вони затримують ріст окремих видів фітопатогенних грибів і дріжджів. З дріжджів найчутливіші Candida stellatoidea та Saccharomyces vini. Вони запропоновані як тест-культури для кількісного визначення дендродохіну. За хімічною природою дендродохіни є трихотеценами (макроциклічні сполуки).

Спорофузаріотоксини. Утворюються грибом Fusarium sporo- trichiella. За хімічною природою належать до трихотеценів.

Афлатоксини. Утворюються грибами групи Aspergillus flavus oryzae. Вивчення токсичних властивостей пов’язане з захворюваннями каченят та індичат. Афлатоксини є похідними дегідрофурану (кумарину). До афлатоксину стійкі деякі види грибів, дріжджі. Найчутливішими є штами Bacillus brevis.