ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.7. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

8.7.3. Екзополісахариди

Впродовж останніх 20-30 років мікробні екзополісахариди — високомолекулярні екзогенні продукти метаболізму мікроорганізмів — є об'єктом інтенсивних теоретичних і прикладних досліджень. Здатність розчинів мікробних ЕПС до гелеутворення, емульгування, суспендування, зміни реологічних характеристик водних систем зумовили широке використання цих біополімерів у нафто- і гірничовидобувній, текстильній, харчовій. фармацевтичній, хімічній промисловостях, сільському господарстві і медицині. Мікробні ЕПС мають ряд переваг перед полісахаридами рослинного походження. Так, ці біополімери можна отримувати в потрібних об'ємах незалежно від пори року і кліматичних умов. Економічна доцільність використання мікробних ЕПС зумовлена їх позаклітинною природою і високою продуктивністю синтезу на дешевих субстратах. На відміну від хімічних полімерів (поліакриламіду) мікробні ЕПС стійкі до тем пературної, окисної, механічної деструкції, але піддаються біологічній деградації і є нетоксичними, що робить екологічно безпечним їх застосування, наприклад, в нафтодобуванні.

Склероглюкан. Продуцентами склероглюкану є представники роду Sclerotium — Sclerotium rolfsii, Sclerotium sp., Scierotium glucanicum. Склероглюкан — нейтральний гомополісахарид в якому залишки глюкопіранози з'єднані β-1,3-зв’язками. Цей полісахарид легко розчиняється у воді, зберігає високу в'язкість у широкому діапазоні температури, pH і одно- та двовалентних катіонів. Використовується у нафтовій промисловості для інтенсифікації нафтовидобутку.

Пулулан. Пулулан — це α-глюкановий полісахарид. Продуцентом eAureobasidium pullulans. Цей полісахарид утворює міцні пружні волокна, які можна формувати. У порівнянні з целофаном і поліпропіленом вони непроникні для кисню. Передбачається, що пулулан знайде застосування як пакувальний матеріал у харчовій промисловості, Може використовуватись також як флокулятор у глинистих суспензіях у гірничорудній промисловості. Цей полісахарид стійкий до дії амілаз, розкладається ферментами пулуланазами.