ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.7. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ

8.7.2. Антибіотики

Антибіотики — специфічні продукти біологічного походження, здатні затримувати чи повністю пригнічувати ріст різних видів мікроорганізмів. Шість родів мікроміцетів продукують майже 1000 антибіотиків. До них належать Cephalosporium — продуценти цефалоспоринів і Penicillium — продуценти пеніцилінів.

Пеніциліни. Продуценти — Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. Пеніциліни — це перші антибіотики, які були використані з лікувальною метою (1941 р.). До пеніциліну чутливі переважно грампозитивні бактерії родів Streptococcus, Staphylococcust Clostridium, Bacillus subtilis.

Цнтринін. Продукт метаболізму Penicillium citrinum уперше виявлений у 1931 р., а властивості встановлені у 1941 р. Продуцентами є також інші види Penicillium а також аспергіли. Цитринін затримує розвиток грампозитивних і кислотостійких бактерій.

Нотатин. У культуральній рідині Penicillium notatum і Peni cillium chrysogenum, крім пеніциліну, виявлений ще один антибіотик — нотатин, відомий за назвами пеніцилін А, пеніцилін В, пеніцидин. Нотатин являє собою флавопротеїновий фермент, який у присутності кисню окиснює глюкозу з утворенням перекису водню, чим і пояснюються його антимікробні властивості.

Гризеофульвін. Продуцент — Penicillium griseofulvum. Цей антибіотик специфічно діє на гриби, клітинні стінки яких містять хітин, тобто йому притаманна фунгіцидна дія.

Фумігатин. Утворюється грибом Aspergillus fumigatus. Активний проти грампозитивних і грамнегативних бактерій. Фумагілін малоактивний проти бактерій і грибів, але має значення як антибіотик, активний проти найпростіших і вірусів.

Гліотоксин. Перша антибіотична речовина грибного походження, ізольована у чистому вигляді. Активний проти бактерій. Продуцент — Trichoderma viride, у культуральній рідині цього гриба виявлено ще один антибіотик — віридин (притаманна анти грибна активність).