ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 19. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: х80.

Препарат розглядаємо при малому збільшенні. Ектодерма (1) являє собою пластинку, яка покриває дорсальну (спинну) поверхню зародка. У центрі під нею розташовується нервова трубка (2), яка має форму овала, а її просвіт - невроцель (3), бачимо як видовжену щілину. Під нервовою трубкою розміщується хорда (4), її поперечний зріз має круглу форму. Вентральна поверхня зародка утворена ендодермою (5). Кишкова трубка ще не сформована. Між ендодермою і ектодермою локалізується мезодерма (6), в якій уже закінчилася первинна диференціація. По обидва боки від нервової трубки виділяються соміти (7) у вигляді масивного скупчення клітин. Більш латерально воно звужується і утворює ніжку соміта (8), або нефротом. Від ніжки далі розходяться два листки спланхнотома - парієтальний (9) і вісцеральний (10). Між ними розташовується первинна порожнина тіла - целом (11). Інколи під вісцеральним листком можна побачити первинні кровоносні судини, які утворилися шляхом виселення клітин із вісцерального листка спланхнотома. Усередині судин помітні первинні кров'яні клітини.

image28

Препарат 19. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми.