ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 20. Поперечний зріз зародка курки на стадії утворення тулубової та амніотичної складок.

Забарвлення: залізний гематоксилін за Гейденгайном.

Збільшення: х80.

Зріз зроблено з зародка курки на другу добу інкубації. Шкірна ектодерма (1) покриває весь зародок. Збоку тіла утворюється глибока тулубова складка (2), яка відмежовує зародок від позазародкового простору. Над тулубовими складками дорсально піднімаються амніотичні складки (3), утворені позазародковою ектодермою і парієтальною мезодермою. Права і ліва складки в подальшому змикаються над зародком, утворюючи по середній лінії амніотичний шов, від якого амніотичні складки переходять у серозну оболонку. Над тілом зародка формується амніотична порожнина (4), заповнена амніотичною рідиною, в якій перебігає подальший розвиток зародка. На дорсальній поверхні зародка бачимо розріз спинного мозку (5), невроцель якого став ширшим, порівняно з попереднім препаратом. Під спинним мозком лежить хорда (6). Більш вентрально від хорди розташовані парні черевні аорти (7). У сомітах можна розрізнити окремі скупчення мезенхіми навкруги нервової трубки і хорди - склеротом (8), з якого подалі формується хрящова і кісткова тканини хребта. Решта клітин соміта розподіляється на дорсальну групу - дерматом (9) і вентральну групу - міотом (10). Між парієтальним і вісцеральним листками спланхнотома утворилася целомічна порожнина (11), яка в латеральному напрямку переходить у позазародковий целомічний простір. Із вентральної сторони зародок обмежений ендодермою (12). По осі тіла в ній утворюється кишковий жолобок (13).

Препарат 20. Поперечний зріз зародка курки на стадії утворення тулубової та амніотичної складок.