ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 21. Плацента (материнська частина).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Материнська частина плаценти утворена слизовою оболонкою матки в ділянці вростання в неї ворсинок хоріона. Це основна відпадна (децидуальна) оболонка. Вона представлена базальною пластиною (1) - сполучною тканиною, насиченою великими за розмірами блідими децидуальними клітинами (2). Від базальної пластини вглиб плаценти занурюються виступи, які утворюють неповні перетинки. Ці перетинки поділяють плаценту на камери, заповнені кров'ю - лакуни (3). Усередині лакун містяться ворсинки хоріона. Ворсинка складається зі стовбура і численних розгалужень (4), які можуть бути зрізані поперек, косо або поздовжньо, мають округлу або овальну форму і омиваються кров'ю. В основі ворсинки лежить ембріональна сполучна тканина з сіткою кровоносних судин різного діаметру. Поверхня ворсин вкрита трофобластом (5). Поживні речовини і кисень із материнської крові дифундують у кров зародка через шари трофобласта, сполучну тканину ворсин і ендотелій судин плода, які знаходяться у ворсинах. Це - плацентарний бар'єр. Базальна пластина покрита аморфною субстанцією - фібриноїдом Рора (6).

Препарат 21. Плацента (материнська частина).